Published: October 02, 2020  •  2622 Views

Tworzenie pierwszej karty

Chcesz zbudwać pierwszą kartę HyperIntelligence? 

W tym klipie wideo przeprowadzimy Cię, krok po kroku, przez proces budowania w pełni funkcjonalnej karty HyperIntelligence. Poznasz strukturę karty i sposób definiowania atrybutów słów kluczowych, wykorzystania obiektów typu „przeciągnij i upuść”, używania widżetów projektowych, optymalizacji formatowania i nie tylko.

Znaczniki czasowe:

[00:12] Jak stworzyć kartę 

[00:32] Poruszanie się po interfejsie tworzenia karty

[00:38] Wybieranie idealnego szablonu dla Twojej karty

[00:52] Wybieranie właściwego atrybutu słowa kluczowego dla Twoich danych

[01:08] Formatowanie nagłówka Twojej karty

[02:50] Dodawanie hiperłączy do Twoich kart

[03:52] Zalety poszczególnych widżetów

[04:24] Dodawanie danych karty przy pomocy widżetu listy

[05:30] Dostosowywanie opisów przy pomocy widżetu pola tekstowego

[06:02] Używanie widżetu macierzy w celu usprawnienia Twojego projektu

[06:25] Formatowanie liczb w celu łatwego przeglądania

[07:52] Usuwanie niepotrzebnych już widżetów

[08:14] Formatowanie danych procentowych przy pomocy widżetu pierścienia

[09:05] Czyszczenie danych widżetu w celu naprawy błędów wynikających z metody „przeciągnij i upuść”

[09:32] Używanie stopki do przenoszenia kluczowych faktów

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

2/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2622 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

693 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

549 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1027 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

446 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

853 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

522 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

531 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

551 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

628 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13341 views  | October 02, 2020