1220  Views  |  October 02, 2020

Tworzenie pierwszej karty

Chcesz zbudwać pierwszą kartę HyperIntelligence? 

W tym klipie wideo przeprowadzimy Cię, krok po kroku, przez proces budowania w pełni funkcjonalnej karty HyperIntelligence. Poznasz strukturę karty i sposób definiowania atrybutów słów kluczowych, wykorzystania obiektów typu „przeciągnij i upuść”, używania widżetów projektowych, optymalizacji formatowania i nie tylko.

Znaczniki czasowe:

[00:12] Jak stworzyć kartę 

[00:32] Poruszanie się po interfejsie tworzenia karty

[00:38] Wybieranie idealnego szablonu dla Twojej karty

[00:52] Wybieranie właściwego atrybutu słowa kluczowego dla Twoich danych

[01:08] Formatowanie nagłówka Twojej karty

[02:50] Dodawanie hiperłączy do Twoich kart

[03:52] Zalety poszczególnych widżetów

[04:24] Dodawanie danych karty przy pomocy widżetu listy

[05:30] Dostosowywanie opisów przy pomocy widżetu pola tekstowego

[06:02] Używanie widżetu macierzy w celu usprawnienia Twojego projektu

[06:25] Formatowanie liczb w celu łatwego przeglądania

[07:52] Usuwanie niepotrzebnych już widżetów

[08:14] Formatowanie danych procentowych przy pomocy widżetu pierścienia

[09:05] Czyszczenie danych widżetu w celu naprawy błędów wynikających z metody „przeciągnij i upuść”

[09:32] Używanie stopki do przenoszenia kluczowych faktów

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

2 / 20 videos | 1H 13M 37S total runtime

Now Playing:

2. Tworzenie pierwszej karty

1220 views  |  October 02, 2020

7. Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

159 views  |  November 05, 2020

8. Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

173 views  |  November 05, 2020

10. Stosowanie progów w nagłówkach kart

124 views  |  November 09, 2020

17. Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

128 views  |  November 05, 2020

19. Przedstawiamy usługę Hyper.Now

206 views  |  November 05, 2020

1. Rozpoczęcie pracy z Hyper.Now

6521 views  |  October 02, 2020