159  Views  |  September 16, 2020

Jakie są różne limity czasu w Web

To nagranie pokazuje jak zmieniać limity czasu bezczynności użytkownika, które wpływają na użytkowników MicroStrategy Web. W konfiguracji MicroStrategy Intelligence jest jedno ustawienie, dostępne w narzędziu Developer, a drugie w serwerze aplikacji. Wyjaśnia ono również ustawienie Zezwól na automatyczne logowanie na stronie administratora sieci w przypadku utraty sesji.

Powiązane artykuły z Community:

Web

0 / 10 videos | 32M 31S total runtime

Now Playing:

1. How to Set a Default Landing Page for Web

233 views  |  September 04, 2020

3. How to Increase the Heap Size in Tomcat

339 views  |  September 04, 2020

4. How to Clear the Various Web Caches in IIS

788 views  |  September 04, 2020

7. How to Enable Web Stats

97 views  |  September 04, 2020

8. What are the Different Timeouts in Web

233 views  |  September 16, 2020

9. How to encrypt Tomcat-users.xml

65 views  |  December 09, 2020

10. How to request an ESRI License key

79 views  |  January 13, 2021