Published: September 16, 2020  •  1811 Views

Jakie są różne limity czasu w aplikacji Web

To nagranie pokazuje, jak zmieniać limity czasu bezczynności użytkownika dla użytkowników MicroStrategy Web. W konfiguracji MicroStrategy Intelligence możliwe jest to w ramach jednego ustawienia w narzędziu Developer oraz drugiego w serwerze aplikacji. Wyjaśniono w nim również ustawienie na stronie administratora Web: „Zezwól na automatyczne logowanie w przypadku utraty sesji”.

Powiązane artykuły z Community: