Published: September 04, 2020  •  16613 Views

Aktualizacja klucza licencji i aktywacja instalacji

To nagranie omawia sposób aktualizacji klucza licencji serwera MicroStrategy Intelligence i aktywacji instalacji przy użyciu Menedżera licencji. Ogólnie, występują dwie sytuacje, w których wymagana jest aktualizacja klucza licencji:

  • Zakupiono dodatkowe licencje nazwanego użytkownika lub licencje takie wymagają usunięcia.
  • Zakupiono dodatkowe składniki lub zrezygnowano z korzystania z nich. 

Należy aktywować serwer MicroStrategy, aby zweryfikować autentyczność używanego oprogramowania. Po wykonaniu instalacji MicroStrategy lub aktualizacji licencji administrator ma 30 dni na aktywowanie instalacji. 

 

Powiązane artykuły z Community:

Instalacja i konfiguracja

3/4 videos | 15M 59S total runtime