127 Views  | September 16, 2020

Uruchamianie programu Patch Installer

To nagranie pokazuje kroki wymagane do korzystania z programu MicroStrategy 2020 Patch Installer w celu łatwego zastosowania krytycznych poprawek w środowisku MicroStrategy 2020. 

Powiązane artykuły z Community:

Installation and Upgrade

0/5 videos | 10M 40S Total Runtime

Now playing:

Up next:

03:10

Upgrading Your Metadata

309 views  | September 16, 2020

01:12

Best Practices for Upgrading with DataEngine

237 views  | September 16, 2020

02:05

Upgrade testing with Integrity Manager

429 views  | September 16, 2020