127  Views  |  September 16, 2020

Uruchamianie instalatora poprawek

To nagranie pokazuje wymagane kroki w celu używania instalatora poprawek MicroStrategy 2020 w celu łatwego stosowania krytycznych poprawek w środowisku MicroStrategy 2020. 

Powiązane artykuły z Community:

Installation and Upgrade

0 / 5 videos | 10M 40S total runtime

3. Upgrading Your Metadata

121 views  |  September 16, 2020

5. Upgrade testing with Integrity Manager

177 views  |  September 16, 2020