127 Views  | September 16, 2020

Uruchamianie instalatora poprawek

To nagranie pokazuje wymagane kroki w celu używania instalatora poprawek MicroStrategy 2020 w celu łatwego stosowania krytycznych poprawek w środowisku MicroStrategy 2020. 

Powiązane artykuły z Community:

Installation and Upgrade

0/5 videos | 10M 40S Total Runtime

Now playing:

Up next:

03:10

Upgrading Your Metadata

221 views  | September 16, 2020

01:12

Best Practices for Upgrading with DataEngine

192 views  | September 16, 2020

02:05

Upgrade testing with Integrity Manager

357 views  | September 16, 2020