Published: September 04, 2020  •  5262 Views

Jak zwiększyć rozmiar sterty w usłudze Tomcat

Jak zwiększyć rozmiar sterty JVM dla usługi Apache Tomcat 9.x, aby zwiększyć wydajność. Służy to również rozwiązywaniu problemów związanych z limitami nadmiernego obciążenia odzyskiwaniem pamięci, a w niektórych przypadkach, błędami HTTP 500.

 

Powiązane artykuły z Community: