Published: September 04, 2020  •  479 Views

Jak włączyć statystyki aplikacji Web

To nagranie pokazuje jak włączyć statystyki aplikacji MicroStrategy Web. Tej funkcji można używać do rozwiązywania problemów z zawieszaniem się/powolnym działaniem obiektów MicroStrategy, takich jak raporty czy podpowiedzi. Na podstawie tych dzienników statystyk administratorzy mogą obserwować ilość czasu wydatkowanego na każdy krok procesu wykonany w ramach konkretnego zadania w MicroStrategy Web. W celu włączenia statystyk otwórz stronę administratora Web swojej aplikacji MicroStrategy Web i przejdź do sekcji Diagnostyka -> Statystyka. Dostępne są dwa tryby rejestrowania statystyk: Ekran i Plik.

 

Powiązane artykuły z Community: