Published: September 04, 2020  •  1225 Views

Jak utworzyć i certyfikować kartę Hyper

Ten samouczek pokazuje, jak utworzyć kartę Hyper w aplikacji Workstation.  Po utworzeniu karty następują kroki w zakresie jej certyfikacji, umożliwiające udostępnienie karty innym użytkownikom.

 

Powiązane artykuły z Community:

HyperIntelligence

3/5 videos | 8M 22S total runtime