Published: September 04, 2020  •  10480 Views

Jak utworzyć atrybut pochodny lub metrykę pochodną

Dossier

2/7 videos | 14M 39S total runtime

02:26

Tworzenie „tabeli złożonej”

3961 views  | September 04, 2020

02:40

Jak udostępniać Dossier

1855 views  | September 04, 2020

02:01

Jak udostępnić filtr

845 views  | September 15, 2020

00:57

Jak certyfikować Dossier

819 views  | September 15, 2020

01:13

Tworzenie kanwy o układzie swobodnym

1607 views  | September 04, 2020