Published: September 04, 2020  •  9551 Views

Jak utworzyć atrybut pochodny lub metrykę pochodną

Dossier

2/7 videos | 14M 39S total runtime

02:26

Tworzenie „tabeli złożonej”

3672 views  | September 04, 2020

02:40

Jak udostępniać Dossier

1681 views  | September 04, 2020

02:01

Jak udostępnić filtr

789 views  | September 15, 2020

00:57

Jak certyfikować Dossier

761 views  | September 15, 2020

01:13

Tworzenie kanwy o układzie swobodnym

1478 views  | September 04, 2020