Published: September 04, 2020  •  2939 Views

Jak skonfigurować SQL Server

Ta prezentacja przeprowadzi Cię przez proces tworzenia nazwy źródła danych i ustanawiania połączenia z bazy danych z bazą danych Microsoft SQL Server zarówno w narzędziu Developer, jak i w sieci Web.

 

Powiązane artykuły z Community:

Konektory i dostęp do danych

5/5 videos | 17M 9S total runtime

04:19

Jak skonfigurować SQL Server

2939 views  | September 04, 2020

03:31

Jak skonfigurować Google Big Query

1109 views  | September 04, 2020

03:49

Jak skonfigurować Snowflake

838 views  | September 15, 2020

04:12

Jak skonfigurować Oracle

866 views  | September 04, 2020