Published: September 04, 2020  •  866 Views

Jak skonfigurować Oracle

Ta prezentacja przeprowadzi Cię przez proces tworzenia nazwy źródła danych i ustanawiania połączenia bazy danych z bazą danych Oracle zarówno w narzędziu Developer, jak i Web.

Powiązane artykuły z Community:

Konektory i dostęp do danych

4/5 videos | 17M 9S total runtime

04:12

Jak skonfigurować Oracle

866 views  | September 04, 2020

01:20

Jak skonfigurować konektor Sharepoint/Onedrive

1065 views  | September 04, 2020

03:31

Jak skonfigurować Google Big Query

1109 views  | September 04, 2020

03:49

Jak skonfigurować Snowflake

838 views  | September 15, 2020