Published: September 04, 2020  •  1020 Views

Jak skonfigurować Oracle

Ta prezentacja przeprowadzi Cię przez proces tworzenia nazwy źródła danych i ustanawiania połączenia bazy danych z bazą danych Oracle zarówno w narzędziu Developer, jak i Web.

Powiązane artykuły z Community:

Konektory i dostęp do danych

4/5 videos | 17M 9S total runtime

04:12

Jak skonfigurować Oracle

1020 views  | September 04, 2020

01:20

Jak skonfigurować konektor Sharepoint/Onedrive

1156 views  | September 04, 2020

03:31

Jak skonfigurować Google Big Query

1244 views  | September 04, 2020

03:49

Jak skonfigurować Snowflake

903 views  | September 15, 2020