Published: September 04, 2020  •  1328 Views

Jak skonfigurować Google Big Query

To nagranie pokazuje, jak połączyć się z rozwiązaniem Google BigQuery z Internetu przez połączenie bez DSN i wygenerować token odświeżania, który autoryzuje Twoje połączenie.

 

Powiązane artykuły z Community:

Konektory i dostęp do danych

2/5 videos | 17M 9S total runtime

03:31

Jak skonfigurować Google Big Query

1328 views  | September 04, 2020

04:12

Jak skonfigurować Oracle

1139 views  | September 04, 2020

04:19

Jak skonfigurować SQL Server

3686 views  | September 04, 2020

01:20

Jak skonfigurować konektor Sharepoint/Onedrive

1219 views  | September 04, 2020