Published: September 04, 2020  •  997 Views

Jak skonfigurować Google Big Query

To nagranie pokazuje, jak połączyć się z rozwiązaniem Google BigQuery z Internetu przez połączenie bez DSN i wygenerować token odświeżania, który autoryzuje Twoje połączenie.

 

Powiązane artykuły z Community:

Konektory i dostęp do danych

2/5 videos | 17M 9S total runtime

03:31

Jak skonfigurować Google Big Query

997 views  | September 04, 2020

04:12

Jak skonfigurować Oracle

730 views  | September 04, 2020

04:19

Jak skonfigurować SQL Server

2559 views  | September 04, 2020

01:20

Jak skonfigurować konektor Sharepoint/Onedrive

995 views  | September 04, 2020