34 Views  | September 18, 2020

Jak dodać zestaw danych przy pomocy wtyczki Tableau

To nagranie pokazuje jak wdrażać MicroStrategy dla łącznika Tableau w środowisku MicroStrategy 2020. To nagranie omawia wdrażanie pliku CommunityConnectots.war, konfigurowanie bezzakłóceniowego logowania pomiędzy MicroStrategy Web i Library, jak również konfigurowanie prawidłowego adresu URL zarówno w MicroStrategy Web jak i Library.

 

Powiązane artykuły z Community:

0/0 videos |  Total Runtime