Published: September 18, 2020  •  134 Views

Jak dodać zestaw danych przy pomocy wtyczki dla aplikacji Tableau

To nagranie pokazuje, jak wdrażać konektor MicroStrategy for Tableau w środowisku MicroStrategy 2020. To nagranie omawia wdrażanie pliku CommunityConnectots.war, konfigurowanie bezzakłóceniowego logowania pomiędzy aplikacjami MicroStrategy Web i Library, jak również konfigurowanie prawidłowego adresu URL zarówno w MicroStrategy Web jak i Library.

 

Powiązane artykuły z Community:

Federated Analytics

0/2 videos | 8M 7S total runtime

04:17

How to Add a Dataset Using the Tableau Plugin

135 views  | September 18, 2020