40  Views  |  September 18, 2020

Jak dodać zestaw danych przy pomocy wtyczki PowerBI

To nagranie pokazuje jak wdrożyć MicroStrategy dla łącznika PowerBI w środowisku MicroStrategy 2020. To nagranie omawia pobranie pliku .mez, wdrożenie go w folderze spersonalizowanych łączników programu PowerBI Desktop i połączenie ze środowiskiem MicroStrategy przez ten łącznik.

Powiązane artykuły z Community:

Federated Analytics

0 / 2 videos | 8M 7S total runtime

Now Playing: