Published: September 18, 2020  •  591 Views

Jak dodać zestaw danych przy pomocy wtyczki dla aplikacji PowerBI

To nagranie pokazuje, jak wdrożyć łącznik MicroStrategy for PowerBI w środowisku MicroStrategy 2020. To nagranie omawia pobranie pliku .mez, wdrożenie go w folderze spersonalizowanych łączników programu PowerBI Desktop i połączenie ze środowiskiem MicroStrategy za pomocą tego łącznika.

Powiązane artykuły z Community:

Federated Analytics

0/2 videos | 8M 7S total runtime

04:17

How to Add a Dataset Using the Tableau Plugin

121 views  | September 18, 2020