40 Views  | September 18, 2020

Jak dodać zestaw danych przy pomocy wtyczki PowerBI

To nagranie pokazuje jak wdrożyć MicroStrategy dla łącznika PowerBI w środowisku MicroStrategy 2020. To nagranie omawia pobranie pliku .mez, wdrożenie go w folderze spersonalizowanych łączników programu PowerBI Desktop i połączenie ze środowiskiem MicroStrategy przez ten łącznik.

Powiązane artykuły z Community:

Federated Analytics

0/2 videos | 8M 7S Total Runtime

Now playing:

04:17

How to Add a Dataset Using the Tableau Plugin

73 views  | September 18, 2020

Up next: