Published: September 04, 2020  •  875 Views

Tworzenie środowiska w MCP

Nagranie pokazuje, jak utworzyć środowisko przy pomocy konsoli MicroStrategy Cloud na platformie AWS.

 

Powiązane artykuły z Community:

Chmura

3/5 videos | 29M 23S total runtime

05:49

Tworzenie środowiska w MCP

875 views  | September 04, 2020

07:02

Jak używać narzędzia MSTR BAK z MCP/MCE

1174 views  | September 16, 2020

03:32

Konfigurowanie platformy Azure przy pomocy MCP

714 views  | September 04, 2020

05:43

Konfigurowanie AWS przy pomocy MCP

676 views  | September 04, 2020