Published: September 16, 2020  •  570 Views

Konfigurowanie usługi Google BigQuery

To nagranie pokazuje jak utworzyć połączenie DSN dla usługi Google BigQuery w systemie Windows w Administratorze ODBC firmy Microsoft.

 

Powiązane artykuły z Community:

Instalacja i konfiguracja

1/4 videos | 15M 59S total runtime