Published: September 04, 2020  •  590 Views

Konfigurowanie platformy Azure przy pomocy MCP

To nagranie przedstawia sposób konfigurowania subskrypcji platformy Azure przy pomocy konsoli MicroStrategy Cloud Console w celu rozpoczęcia wdrażania środowisk.

 

Powiązane artykuły z Community:

Chmura

1/5 videos | 29M 23S total runtime

03:32

Konfigurowanie platformy Azure przy pomocy MCP

590 views  | September 04, 2020

05:49

Tworzenie środowiska w MCP

636 views  | September 04, 2020

07:19

Funkcje Cloud Console – przewodnik

382 views  | September 04, 2020

07:02

Jak używać narzędzia MSTR BAK z MCP/MCE

846 views  | September 16, 2020