105  Views  |  September 16, 2020

Najlepsze praktyki w zakresie uaktualniania aparatu danych

To nagranie pokazuje jak uaktualnić aparat danych MicroStartegy do nowej wersji i jak wykonać walidację danych przy użyciu menedżera integralności

Installation and Upgrade

0 / 5 videos | 10M 40S total runtime

3. Upgrading Your Metadata

128 views  |  September 16, 2020

5. Upgrade testing with Integrity Manager

181 views  |  September 16, 2020