105 Views  | September 16, 2020

Najlepsze praktyki w zakresie uaktualniania aparatu danych

To nagranie pokazuje jak uaktualnić aparat danych MicroStartegy do nowej wersji i jak wykonać walidację danych przy użyciu menedżera integralności

Installation and Upgrade

0/5 videos | 10M 40S Total Runtime

Now playing:

Up next:

03:10

Upgrading Your Metadata

265 views  | September 16, 2020

01:12

Best Practices for Upgrading with DataEngine

226 views  | September 16, 2020

02:05

Upgrade testing with Integrity Manager

400 views  | September 16, 2020