Published: September 16, 2020  •  486 Views

Najlepsze praktyki w zakresie uaktualniania silnika danych

To nagranie pokazuje, jak uaktualnić silnik danych MicroStrategy do nowej wersji i jak wykonać walidację danych przy użyciu programu Integrity Manager

Instalacja i uaktualnianie do nowszej wersji

4/5 videos | 10M 40S total runtime