Published: September 02, 2020  •  1316 Views

Monitory administracji w narzędziu Developer

Ten samouczek przedstawia różne możliwości i strony w części administracyjnej źródła projektu MicroStrategy.  Nagranie wideo omawia różne foldery i niektóre działania, jakie można podejmować w obrębie administracji systemu, monitorów systemu, menedżerów konfiguracji, menedżerów dostarczania i menedżera użytkownika.

Powiązane artykuły z Community:

Wsparcie administracyjne

2/6 videos | 20M 16S total runtime