131 Views  | September 16, 2020

Testowanie uaktualnienia przy pomocy programu Integrity Manager

To nagranie pokazuje jak uaktualnić silnik danych MicroStartegy do nowej wersji i jak wykonać walidację danych przy użyciu programu Integrity Manager.

Installation and Upgrade

0/5 videos | 10M 40S Total Runtime

Now playing:

Up next:

03:10

Upgrading Your Metadata

302 views  | September 16, 2020

01:12

Best Practices for Upgrading with DataEngine

237 views  | September 16, 2020

02:05

Upgrade testing with Integrity Manager

420 views  | September 16, 2020