Published: September 16, 2020  •  869 Views

Testowanie uaktualnienia przy pomocy programu Integrity Manager

To nagranie pokazuje jak uaktualnić silnik danych MicroStartegy do nowej wersji i jak wykonać walidację danych przy użyciu programu Integrity Manager.

Instalacja i uaktualnianie do nowszej wersji

5/5 videos | 10M 40S total runtime