131  Views  |  September 16, 2020

Testowanie uaktualnienia przy pomocy menedżera integralności

To nagranie pokazuje jak uaktualnić aparat danych MicroStartegy do nowej wersji i jak wykonać walidację danych przy użyciu menedżera integralności.

Installation and Upgrade

0 / 5 videos | 10M 40S total runtime

3. Upgrading Your Metadata

122 views  |  September 16, 2020

5. Upgrade testing with Integrity Manager

177 views  |  September 16, 2020