Rozwiązania dla sektora handlu detalicznego

Środowisko detaliczne nigdy nie było bardziej konkurencyjne. Internetowe i mobilne kanały handlowe, charakteryzujące się niższymi kosztami ogólnymi, wywierają ciągłą presję na detalistów, tak aby oferowali niskie ceny, zachowując przy tym rentowność. Kanały te umożliwiają także konsumentom natychmiastowy zakup żądanych produktów i ograniczają potrzebę odwiedzenia sklepu stacjonarnego. Jednocześnie kupujący są lepiej poinformowani w zakresie cen, produktów i promocji niż kiedykolwiek wcześniej, a ich oczekiwania w zakresie obsługi klienta są wyższe. Odnoszące sukces firmy z sektora handlu detalicznego przekształcają się w Inteligentne Przedsiębiorstwa i zwiększają swoją przewagę nad konkurencją za pomocą analityki danych.

Explore Solutions

Działalność Centrum Dystrybucji

Zapewnij kierownictwu centrum dystrybucji wgląd w działalność, aby usprawnić pracę magazynu i kontakty z pracownikami.

Cyfrowy identyfikator przedsiębiorstwa

Bezpieczny dostęp do systemów informatycznych i obiektów dzięki cyfrowym identyfikatorom.

Tworzenie długotrwałych relacji z klientami (Clienteling)

Wyposaż pracowników sprzedaży w katalog informacji o klientach, produktach i promocjach, aby mogli zapewnić im lepszą, spersonalizowaną obsługę.

Produktywność sprzedaży

Zwiększ produktywność sprzedaży, dając pracownikom natychmiastowy dostęp do materiałów szkoleniowych, informacji o produktach, danych dotyczących wydajności sprzedaży itd.

Kontrola sklepu

Usprawnij procesy kontroli i audytów sklepu za pomocą aplikacji, które umożliwiają mobilne wprowadzanie danych na terenie obiektu i szybkie udostępnianie informacji.

Działalność sklepu

Wyposaż manadżerów sklepu w łatwy dostęp do informacji i systemów dzięki aplikacjom, dając im jednocześnie możliwość podejmowania działań z obszaru sklepu.

Cyfrowa karta stałego klienta

Przekształcaj i personalizuj doświadczenia użytkowników w ramach wszystkich kanałów kontaktu z klientami.

Analiza danych na temat klientów

Lepsza obsługa i zaangażowanie klientów, budowanie lojalności wobec marki i stymulowanie wzrostu przychodów.

Optymalizacja handlu

Czynnie dostosowuj asortyment produktów, poziomy stanów magazynowych oraz strategie cenowe w celu zwiększenia zysków.

Analiza finansowa

Usprawnienie procesów sprawozdawczych i analiz danych dotyczących wydajności, aby poprawić rentowność towarów, klientów i operacji.

Analiza i planowanie promocji

Optymalizuj promocje i zwinnie dostosowuj kampanie marketingowe, aby zwiększyć ich skuteczność.

Zapobieganie stratom

Wykorzystaj raportowanie oparte na wyjątkach oraz analitykę predykcyjną do monitorowania i wykrywania utraty towarów z tytułu oszustw, błędów pracowników lub kradzieży oraz podejmowania działań zaradczych.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zminimalizuj opóźnienia, zwiększ wydajność i zmaksymalizuj zyski, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w działanie łańcucha dostaw.

Vendor Portal

Analizuj wydajność sprzedawców i zwiększaj obroty sprzedaży oraz usprawniaj działanie łańcucha dostaw.

Działalność Centrum Dystrybucji

The Challenge

Zadaniem kierowników centrów dystrybucji jest zarządzanie pracą w magazynie, a także produktywnością, bezpieczeństwem i rozwojem kariery swoich pracowników. Często muszą oni jednak udawać się do biura na zapleczu, aby uzyskać dostęp do raportów i danych wejściowych związanych z bezpieczeństwem, operacjami oraz interakcjami pracowników. Proces ten jest nieefektywny i stwarza konieczność pozostawiania magazynu bez nadzoru.

The Solution

Aplikacje MicroStrategy Mobile pozwalają kierownikom centrów dystrybucji przebywać w magazynie, a nie na zapleczu. Rozwiązania te zapewniają wszystkie dane operacyjne niezbędne do sprawnego zarządzania centrami dystrybucji i oferują skanowanie kodów kreskowych w poszukiwaniu szczegółów produktu, inicjowania wycofywania towaru z magazynu oraz zwinnego dostosowywania procesów wysyłki i odbioru. Aplikacje umożliwiają kierownictwu natychmiastowe robienie zdjęć przypadków naruszeń bezpieczeństwa i przesyłanie ich do odpowiedniego systemu. Ponadto aplikacje te umożliwiają rejestrowania rozmów z pracownikami na temat frekwencji, szkoleń, bezpieczeństwa i jakości pracy. Komentarze mogą być wprowadzane bezpośrednio do aplikacji, a pracownicy mogą potwierdzić, że rozmowy odbywały się z wykorzystaniem przechwytywania podpisu, co zwiększa ich odpowiedzialność. Aplikacje do obsługi centrów dystrybucji MicroStrategy zwiększają produktywność przełożonych, zapewniają lepsze przestrzeganie zasad i procedur, usprawniają działalność i zwiększają zaangażowanie pracowników przez wzajemny nadzór.

Działalność Centrum Dystrybucji

Cyfrowy identyfikator przedsiębiorstwa

The Challenge

W sektorze handlu detalicznego nigdy nie było większej konkurencji niż obecnie. Internetowe i mobilne kanały handlowe, charakteryzujące się niższymi kosztami ogólnymi, wywierają ciągłą presję na detalistów, wymuszając niższe ceny przy jednoczesnym zachowaniu rentowności. Ponadto brak wglądu w przydatne dane ogranicza zdolność detalistów do konkurowania, maksymalizacji produktywności i pełnej optymalizacji zasobów fizycznych i cyfrowych.

The Solution

Identyfikatory cyfrowe Usher umożliwiają upoważnionemu personelowi oraz pracownikom łańcucha dostaw bezpieczny i bezproblemowy dostęp do biur, sklepów, magazynów i kluczowych systemów informatycznych przy użyciu prywatnych smartfonów pracowników. Dzięki platformie Usher, sprzedawcy detaliczni mogą korzystać ze skutecznego uwierzytelniania wieloczynnikowego z funkcjami, które obejmują powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidacje bezpośrednią oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth. Usher zapewnia wgląd w zachowanie użytkowników i oferuje inteligentne funkcje przydatne w wielu systemach korporacyjnych, umożliwiając sprzedawcom optymalizację wykorzystania aktywów, poprawę produktywności i cyfrową transformację ich działalności biznesowej. Usher jest kompatybilny z istniejącymi systemami sprzedaży detalicznej i łatwo integruje się z istniejącymi aplikacjami mobilnymi za pośrednictwem interfejsów API.

Cyfrowy identyfikator przedsiębiorstwa

Tworzenie długotrwałych relacji z klientami (Clienteling)

The Challenge

86% klientów zapłaciłoby więcej za lepszą obsługę. Zaledwie 29% uważa, że pracownicy sprzedaży mają odpowiednią wiedzę i są pomocni.

The Solution

Aplikacje MicroStrategy Mobile udostępniają pracownikom sprzedaży pełny katalog informacji na temat klientów, produktów i promocji – w ten sposób mogą oni zapewniać stałą, opartą na wiedzy obsługę klienta. Nasza platforma integruje wszystkie procedury związane z zarządzaniem relacjami z klientami, produkty i systemy promocyjne, dzięki czemu przedstawiciele sprzedaży mogą zapewnić swoim klientom wielokanałową, spersonalizowaną obsługę. Aplikacje do tworzenia długotrwałych relacji z klientami prowadzą pracowników sklepu przez proces sprzedaży, umożliwiając im sprawdzenie programu lojalnościowego i informacji o zakupach, dostarczają im rekomendacji na temat produktów oraz mogą zawierać filmy i dokumenty szkoleniowe. Jeśli produkt lub rozmiar nie jest dostępny w danym sklepie, sprzedawca może zamówić go dla klienta w pobliskim sklepie lub przez Internet. Ponadto aplikacje te umożliwiają personelowi sklepu przekazywanie opinii klientów na temat produktu – możliwość udoskonalenia asortymentu i spersonalizowanych zaleceń. Te wydajne aplikacje do obsługi klienta pozwalają sprzedawcom detalicznym poprawić jakość usług świadczonych w sklepach, prowadząc do zwiększenia lojalności klientów, większej liczby klientów wielokanałowych, wyższych współczynników konwersji klientów i silniejszej przewagi nad konkurencją.

Watch the video

Produktywność sprzedaży

The Challenge

Z uwagi na duży współczynnik rotacji, sprzedawcy detaliczni często mają problemy z zagwarantowaniem wyszkolenia pracowników odpowiednio do wymaganych zadań i interakcji z klientami.

The Solution

Sprzedawcy detaliczni mogą wykorzystać platformę MicroStrategy Mobile do szybkiego wdrażania w swoich sklepach aplikacji zwiększających produktywność sprzedaży. Aplikacje te zapewniają pracownikom w sklepie wszystkie opcje, których potrzebują oni do zwiększenia sprzedaży i produktywności. Każdy sprzedawca ma łatwy dostęp do materiałów szkoleniowych związanych ze wskazówkami z zakresu sprzedaży, najlepszymi praktykami handlowymi, podstawowymi markami lub poszczególnymi produktami. Personel sklepu może używać tych aplikacji także do przeglądania danych dotyczących wydajności własnej lub sklepu oraz porównywania tych wartości ze współpracownikami. Aplikacje te mogą nawet zawierać elementy rywalizacji i zachęty dla pracowników o najwyższej skuteczności, aby dodatkowo zwiększyć poziom wydajności i promować aplikację wśród użytkowników. Wykorzystując atrakcyjne aplikacje podnoszące produktywność sprzedaży, sprzedawcy detaliczni mogą zagwarantować, że personel ich sklepów jest stale poinformowany i przeszkolony oraz może lepiej obsługiwać klientów i przyczyniać się do zwiększenia zysków.

Watch the video

Kontrola sklepu

The Challenge

Inspektorzy sklepów poświęcają zbyt wiele czasu na przygotowanie arkusza na potrzeby kontroli. Ich audyty są mało wydajne, gdyż muszą czekać na zakończenie dnia, aby wprowadzić wyniki do pamięci komputera. Manadżerowie sklepów często otrzymują wyniki kontroli dopiero po kilku tygodniach. 

The Solution

Aplikacje dla inspektorów sklepów platformy MicroStrategy Mobile eliminują prace związane z papierową dokumentacją i długie czasy przygotowań oraz gwarantują, ze audytorzy zawsze mają dostęp do bieżących danych. Rozwiązania te wykorzystują formularze transakcyjne, które umożliwiają inspektorom przesyłanie danych bezpośrednio za pomocą swoich aplikacji, gdy przebywają na miejscu. Mogą natychmiast omówić wyniki kontroli z manadżerami sklepów i przeznaczyć więcej czasu na szkolenie zespołów w sklepie. Aplikacje te zapewniają audytorom także przeglądanie historii i analiz audytów dla sklepów na ich obszarze oraz w całej sieci. Dzięki informacjom o lokalizacji inspektorzy mogą zaplanować kolejność odwiedzania sklepów. Usprawniając proces kontroli sklepów, sprzedawcy detaliczni mogą zwiększyć wydajność audytów, ulepszyć wewnętrzną komunikację oraz poprawić produktywność i zyski.

Watch the video

Działalność sklepu

The Challenge

Tylko 19% sprzedawców detalicznych korzysta z nowoczesnych technologii do monitorowania wskaźników KPI sklepu w czasie rzeczywistym.* 

The Solution

Platforma MicroStrategy pomaga manadżerom sklepów uzyskać szybki dostęp, w czasie rzeczywistym, do informacji z zakresu sprzedaży, zapasów i klientów, tak aby mogli analizować trendy wśród kupujących, oceniać sukces promocji i porównywać wydajność sklepu z konkurencją. Aplikacje te zapewniają manadżerom sklepów kompleksową obsługę wszystkich potrzeb w zakresie informacji oraz dostęp do szkoleń, komunikacji w obrębie korporacji, dokumentów dotyczących aktualizacji wyglądu, najlepszych praktyk sprzedaży itd. Inteligentne alerty wysyłane w oparciu o dane gwarantują, że personel sklepu skupia się na reagowaniu na problemy o wysokim priorytecie, które związane są z wyczerpaniem zapasu towarów, zarządzaniem pracą lub realizacją promocji. Funkcje transakcyjne umożliwiają użytkownikom aplikacji podejmowanie działań w oparciu o uzyskiwane informacje bezpośrednio z poziomu sklepu — pomaga to oszczędzać cenny czas i prowadzi do zwiększonych zysków. Te kompleksowe i przyjazne dla użytkownika aplikacje pomagają manadżerom sklepów podejmować lepsze decyzje, zwiększać produktywność, lepiej obsługiwać klientów, szkolić pracowników i podnosić poziom sprzedaży.

Watch the video

Cyfrowa karta stałego klienta

The Challenge

W miarę jak działalność staje się coraz bardziej cyfrowa i zacierają się granice między światem realnym a światem online, wychowani na technologiach cyfrowych klienci zaczynają oczekiwać spójnej i spersonalizowanej obsługi w każdym punkcie kontaktowym. Dzisiejsi klienci oczekują przewidywalnych, bezproblemowych i spersonalizowanych doświadczeń we wszystkich kanałach kontaktu – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też, aby odnieść sukces, detaliści muszą najpierw zbudować jednolity obraz swoich klientów – nie jest to łatwe przedsięwzięcie, może być przy tym kosztowne i dość złożone.

The Solution

Platforma Usher zapewnia detalistom jednolity obraz tożsamości każdego klienta, który można powiązać ze wszystkimi kanałami kontaktu przez integrację danych z innych systemów korporacyjnych dotyczących sprzedaży, usług i marketingu – za pomocą smartfona. Umożliwia to sprzedawcom budowanie wyjątkowej cyfrowej obsługi klienta dzięki spersonalizowanym i budzącym zaufanie interakcjom z klientami za pośrednictwem wszystkich kanałów komunikacji. Detaliści mogą łatwo i bezpiecznie logować się do systemów online, zdalnie weryfikować klientów za pomocą bezpiecznego jednorazowego kodu dostępu, bezproblemowo logować się do kiosków i zapewniać spersonalizowaną obsługę w sklepach, korzystając z technologii Bluetooth platformy Usher. Analityczne funkcje rozwiązania Usher, wyposażone we wstępnie zintegrowany schemat identyfikacji, ułatwiają tworzenie dashboardów zapewniających wgląd w preferencje użytkowników z dowolnego miejsca i w czasie rzeczywistym. Usher umożliwia również pracownikom sklepów świadczenie spersonalizowanej obsługi podczas interakcji z klientem.

Cyfrowa karta stałego klienta

Analiza danych na temat klientów

The Challenge

Sprzedawcy detaliczni mają trudności z uzyskaniem pełnego obrazu swoich klientów i nie potrafią dostrzec ich unikalnych profili.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy przyspieszają i ułatwiają przeanalizowanie danych klientów z różnych punktów kontaktowych, co pozwala na podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji, mających bezpośredni wpływ na marże zysku. Dzięki tym danym sprzedawcy detaliczni mogą tworzyć bardziej ukierunkowane promocje, dostosowywać asortymenty sklepów do potrzeb konkretnych klientów oraz kreować lepsze, spersonalizowane doświadczenia dla klientów na wszystkich etapach cyklu zakupowego. Rozwiązania MicroStrategy umożliwiają sprzedawcom detalicznym tworzenie raportów, dashboardów i aplikacji, które śledzą promocje wewnętrzne, wyświetlają analizę koszyka dóbr i usług i zachęcają dostawców do konkurowania o ograniczoną przestrzeń na półkach sklepowych. 

Watch the video

Optymalizacja handlu

The Challenge

Sprzedawcy detaliczni tracą rocznie 1,1 bln USD z powodu globalnych kosztów związanych z zaleganiem towarów w magazynach oraz wyczerpaniem zapasów.

The Solution

Sprzedawcy detaliczni znajdują się pod ciągłą presją zrównoważenia poziomów stanów magazynowych, uzupełniając braki i utrzymując odpowiedni i świeży asortyment produktów. Rozwiązania dla handlu platformy MicroStrategy pomagają sprzedawcom detalicznym optymalizować przechowywanie, rozmieszczanie produktów i ustalanie ich cen. Nasze wydajne narzędzia analityczne zapewniają działom handlowym wgląd niezbędny do lepszego grupowania asortymentów produktów oraz stanów magazynowych w oparciu o potrzeby geograficzne i sprzedaż w danym sklepie. Sprawozdania oparte na wyjątkach, które przedstawiają wartości, takie jak najlepiej i najgorzej sprzedające się produkty, umożliwiają kupcom wczesne zauważenie problemów i natychmiastowe zmodyfikowanie przyszłych zamówień produktów, dostosowanie cen oraz negocjowanie z dostawcami zwrotów. Kompleksowe i estetyczne dashboardy ułatwiają kupcom zrozumienie, jak skuteczne są różne promocje, marki i kategorie biznesowe. Pozwala im to wprowadzać niezbędne poprawki w strategii i lepiej planować przyszłe działania. Wykorzystując narzędzia analityczne, działy sprzedaży detalicznej mogą podejmować szybsze decyzje oparte na lepszych informacjach, które prowadzą do lepszego zarządzania kategoriami, utrzymywania stanów magazynowych na lepszym poziomie, zwiększonych zysków oraz większego zadowolenia klientów.

Watch the video

Analiza finansowa

The Challenge

Organizacje handlu detalicznego często borykają się z trudnościami w utrzymywaniu różnych narzędzi do sprawozdawczości biznesowej i potrzebują rozwiązania analitycznego przystosowanego do potrzeb przedsiębiorstw, które może zaspokoić potrzeby każdego użytkownika w firmie. Sprzedawcy detaliczni muszą mieć pewność, że ich narzędzie do analityki na potrzeby sprawozdawczości finansowej jest bezpieczne, spójne (jedna wersja prawdy) i jest w stanie obsługiwać duże, złożone zbiory danych.

The Solution

Analizy finansowe i rozliczalność to kluczowe aspekty prowadzenia sprzedaży detalicznej. Rozwiązania z zakresu analiz finansowych MicroStrategy przystosowane do potrzeb przedsiębiorstw zapewniają wszystkim, od manadżerów po analityków, wgląd konieczny do wydajnego zarządzania codziennymi działaniami, podejmowania lepszych decyzji strategicznych oraz produktywnej współpracy z innymi pracownikami. Aplikacje te łatwo integrują dane z wielu różnych źródeł i pozwalają użytkownikom na bezproblemowy dostęp do kluczowych analityk i informacji finansowych na temat, między innymi, towaru, klientów i operacji. Potężne możliwości wizualizacji danych aplikacji platformy MicroStrategy poprawiają zdolność sprzedawców do identyfikowania i wykorzystywania okazji biznesowych. Użytkownicy aplikacji mają dostęp do bezpiecznego, spersonalizowanego widoku informacji finansowych, który jest najbardziej odpowiedni dla roli pełnionej przez nich w organizacji.

Analiza finansowa

Analiza i planowanie promocji

The Challenge

Sprzedawcy detaliczni nie są w stanie precyzyjnie przewidzieć, które produkty będą ze sobą zgodne, dlatego że nie mają możliwości wyciągania z rejestrów strony internetowej wartościowych wniosków dotyczących klientów, historii zakupów, interakcji w ramach promocji oraz informacji zwrotnej klientów na temat produktu. 

The Solution

Dla większości sprzedawców detalicznych analiza koszyka sklepowego jest dobrze znanym narzędziem do promocji krzyżowych i marketingu. Platforma MicroStrategy zapewnia sposoby analizowania zachowań klientów na podstawie blogów internetowych, historii zakupów i promocji w celu identyfikowania i przewidywania zgodnych produktów. Ten cenny wgląd umożliwia lepsze zarządzanie promocjami i innymi działaniami, takimi jak planogramy i ustalanie cen. Platforma MicroStrategy może uzyskać dostęp do danych z wielu różnych źródeł — np. blogów internetowych, które śledzą zachowania użytkowników w zakresie przeglądania lub historię transakcji i lojalności w relacyjnej bazie danych — i przeanalizować je w kompleksowy sposób. Blogi internetowe sklepów przechowywane w klastrach Hadoop mogą być bezproblemowo połączone z innymi danymi, takimi jak historia zakupów, informacje o promocjach, a nawet opinie o produktach przekazane przez klientów w sklepach. Sprzedawcy detaliczni mogą następnie identyfikować zgodne przedmioty i powiązane podkategorie dla konkretnego klienta. Skłonność do kupowania produktów może być łatwo zidentyfikowana za pomocą dashboardów lub eksploracji danych ad-hoc. Dzięki tej sekwencyjnej analizie zgodności sprzedawcy detaliczni mogą wysyłać konkretne i aktualne marketingowe wiadomości e-mail lub rekomendacje na żywo przez Internet wraz z promocjami, które mogą zwiększyć ruch sieciowy i zyski. Ponadto sprzedawcy detaliczni mogą wykorzystać analitykę w czasie rzeczywistym, aby na bieżąco optymalizować promocje, dostosowywać kampanie i zwiększać ich skuteczność.

Analiza i planowanie promocji

Zapobieganie stratom

The Challenge

W roku 2014 straty towarów kosztowały sprzedawców detalicznych 44 mld USD.

The Solution

Łączne koszty związane ze stratami, kradzieżami i oszustwami mogą mieć duże znaczenie dla sprzedawców detalicznych. Dlatego zapobieganie stratom jest kluczową kwestią dla wyników finansowych dla wszystkich organizacji z sektora handlu detalicznego. Wykorzystując raportowanie oparte na wyjątkach oraz analitykę predykcyjną, rozwiązania z zakresu zapobiegania stratom platformy MicroStrategy pozwalają manadżerom ds. zapobiegania stratom szybko analizować dane historyczne w celu identyfikowania trendów w przestępczości zorganizowanej lub oszustwach ze strony pracowników na podstawie przecenionych transakcji, sprzedaży po bardzo niskich cenach, transakcji za pomocą tej samej karty oraz zwrotów po godzinach pracy. Inne efektywne wizualizacje ułatwiają manadżerom ds. zapobiegania stratom zrozumienie, kiedy występują błędy pracownika lub dostawcy, i rozpoczęcie szkolenia odnoszącego się do tych kwestii. Rozwiązania te wykorzystują formularze transakcyjne, które dają personelowi odpowiedzialnemu za zapobieganie stratom lub manadżerom sklepów możliwość przesłania danych dotyczących przypadku bezpośrednio za pomocą aplikacji, gdy przebywają w miejscu zdarzenia. Pozwala to szybko przekazywać dane do siedziby głównej oraz dzielić się informacjami o kradzieżach z pobliskimi sklepami. Dogłębnie analizując dane dotyczące transakcji i towarów, manadżerowie ds. zapobiegania stratom mogą znajdować nieregularności, podejmować natychmiastowe działania oraz znacznie obniżać koszty związane ze stratami towaru.

Zapobieganie stratom

Zarządzanie łańcuchem dostaw

The Challenge

46% sprzedawców detalicznych z Ameryki Północnej wciąż używa statycznych arkuszy kalkulacyjnych do zarządzania swoimi łańcuchami dostaw.

The Solution

Aby zachować wysokie marże i spełnić oczekiwania klientów w zakresie błyskawicznych dostaw, sprzedawcy detaliczni muszą stale szukać okazji do usuwania ze swoich łańcuchów dostaw opóźnień oraz niewydajnych procesów. Platforma MicroStrategy daje sprzedawcom detalicznym natychmiastowy wgląd w całkowitą kondycję i stan swoich łańcuchów dostaw dzięki kluczowym wskaźnikom KPI oraz alertom opartym na wartościach progowych, które są konieczne do podejmowania szybkich decyzji. Aplikacje i raporty skupiające się na działalności centrum dystrybucji umożliwiają sprzedawcom detalicznym lepsze zarządzanie przepływem pracy między procesami odbioru i wysyłki oraz kosztami działalności. Rozwiązania te zapewniają także sprzedawcom detalicznym wgląd we wskaźniki KPI dotyczące kosztów transportu, wysłanych jednostek, procentowego zapełnienia ciężarówek oraz wydajności kierowców. Dostarczając szczegółowego wglądu w dokładność faktur dostawcy, dostawy na czas oraz współczynniki realizacji zamówień, aplikacje te umożliwiają sprzedawcom detalicznym tworzenie partnerstw ze swoimi dostawcami w celu usprawnienia wydajności. Alerty oparte na wartościach progowych dla towarów przetrzymywanych zbyt długo w urzędach celnych lub dla wyczerpanych zapasów produktów, które trzeba wysłać do sklepów dodatkowo podnoszą wydajność łańcucha dostaw. Za pomocą tego wglądu w czasie rzeczywistym sprzedawcy detaliczni mogą podejmować świadome, celowe kroki w kierunku obniżenia kosztów transportu, zoptymalizowania poziomów zapasów, usprawnienia procesów centrów dystrybucji oraz poprawienia wydajności dostawców i lepszego negocjowania z nimi.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Vendor Portal

The Challenge

Dostawcy detaliczni często nie mają dostępu do wywiadu biznesowego w czasie rzeczywistym. Prowadzi to do problemów z komunikacją, gdyż handlowcy często mają dostęp do bardziej aktualnych danych niż dostawcy. Ponadto handlowcy mają ograniczony czas na ocenę informacji dotyczących wydajności dostawców w stopniu wystarczającym do uzyskania lepszych wyników.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia odpowiednie i bieżące dane handlowcom i dostawcom, pielęgnując współpracę, która pomaga skuteczniej ograniczać koszty i zwiększać wydajność sprzedaży. Dostawcy i handlowcy mają bezpieczny, wspólny obraz bieżących danych dotyczących wydajności sprzedaży według produktów i kategorii, zapasów, zyskowności, łańcucha dostaw i promocji. Sprzedawcy detaliczni kontrolują dane, które poszczególni dostawcy mogą przeglądać, a dostawcy otrzymują narzędzia do osiągnięcia lepszych wyników dla swoich produktów i kategorii. Rozwiązania te pomagają także dostawcom anonimowo porównywać swoją wydajność z konkurencją, przeglądać prognozy w zakresie produktów i lepiej zrozumieć, w jaki sposób mogą skuteczniej używać funduszy na promocje. Handlowcy mogą także skutecznie komunikować się w ciągu sezonu z dostawcami, co usprawnia proces negocjacji. Używając platformy dostarczającej dostawcom bieżące, cenne informacje biznesowe, sprzedawcy detaliczni mogą poprawić wydajność łańcucha dostaw i sprzedaży.

Vendor Portal

Czołowe firmy z sektora handlu detalicznego ufają platformie MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?