Analityka danych zgodna z misją.

Agencje rządowe w coraz większym stopniu polegają na danych. Liderzy i decydenci potrzebują dowodów, aby podejmować decyzje polityczne. Ich infrastruktura danych musi szybko dostarczać istotne informacje. MicroStrategy oferuje rozwiązania, których agencje rządowe potrzebują do prowadzenia operacji o znaczeniu krytycznym.

Rozwiązania

Optymalizacja zasobów i zapasów

Zarządzaj wszystkimi zasobami w ramach jednej platformy, aby ułatwić wdrożenie proaktywnych procesów zarządzania cyklem życia.

Wydajność logistyki i łańcucha dostaw

Zapewniaj pracownikom w terenie wgląd w ważne dane w celu podejmowania decyzji i dostarczania wysokiej jakości raportów.

Zarządzanie finansami

Wykorzystuj dane finansowe agencji w celu równoważenia dynamicznych priorytetów budżetowych i proaktywnego zarządzania wydatkami.

Priorytetyzacja pracowników

Zapewnij zdecydowaną przewagę menedżerom działu kadr poprzez identyfikację braków, możliwości i trendów w zatrudnieniu.

Gotowość do misji

Generuj dane na przestrzeni całej organizacji i dostarczaj decydentom informacje potrzebne do usprawnienia bieżących procesów i planowania.

Webinary na życzenie

Spełniaj wymogi w zakresie zgodności i zawierania umów

Firma MicroStrategy jest gotowa sprostać zmieniającym się wymaganiom w zakresie analityki danych na wszystkich szczeblach lokalnych dzięki szerokiej gamie opcji kontraktowych, zgodności z kluczowymi normami i certyfikatami oraz elastycznemu podejściu do wdrażania rozwiązań.

OPCJE WDROŻENIA
 • Systemy lokalne
 • AWS (Wschodnie/Zachodnie USA)
 • AWS (regiony GovCloud, Secret oraz Top Secret)
 • Microsoft Azure (Wschodnie/Zachodnie USA)
 • Google Cloud Platform (wkrótce)
SBIR (SMALL BUSINESS INNOVATION RESEARCH):
 • We współpracy z Colvin Run Networks, rozwiązanie SHOPMAN (Supply Hub for Operational Predictive Maintenance and Analytics) jest dostępne w ramach Fazy 3 SBIR.
KODY:
 • DUNS: 619199214
 • CAGE: 4B8N3
WYBRANE KODY NAICS
 • 511210  (nasz główny kod):  Wydawcy oprogramowania
 • 334614:  Reprodukcja oprogramowania i innych wcześniej nagranych płyt kompaktowych, taśm i płyt gramofonowych
 • 423430:  Sprzedawcy hurtowi komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania
 • 541519:  Pozostałe usługi związane z komputerami
CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI:
 • FedRAMP (za pośrednictwem IntelliCog ECA)
 • Army Certificate of Networthiness (CoN)
 • Navy DADMS/DITPR-DON
 • Air Force ATO
 • Zgodność z DISA Security Technical Implementation Guides (STIGs)
 • Zgodność z FIPS 140-2
 • Zgodność z 20+ STIGs
GŁÓWNE FEDERALNE OPCJE KONTRAKTOWE (ZA POŚREDNICTWEM IMMIXGROUP, NASZEGO AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA FEDERALNEGO):
 • GSA: GS-35F-0511T
 • NASA SEWP: NNG15SC16B (kategoria A, grupa A); NNG15SC39B (kategoria B, grupa D)
 • ITES-SW2 (za pośrednictwem Immix Group i Force 3)
 • SBA 8a Sole Source za pośrednictwem partnera SDVOSB