Technical Guides

Mapa Inteligentne Przedsiębiorstwo

Inteligentne Przedsiębiorstwo to organizacja oparta na danych. Zakłada stałą ewolucję regulacji prawnych, technologii, rynku i konkurencji, które stwarzają nowe szanse na zwiększenie zysków. Dostarcza jednej, wiarygodnej prawdy oraz zapewnia elastyczność. Skalowalność oraz szybkość. Sztuczną inteligencję oraz odkrywanie danych. Analitykę i mobilność. Łączy się z dowolnymi danymi, udostępniając raporty tysiącom użytkowników. Inteligentne Przedsiębiorstwo to coś więcej niż analizy biznesowe — zapewnia przełomowe informacje wszystkim użytkownikom i partnerom. Stworzenie Inteligentnego Przedsiębiorstwa to cały proces, ale możesz go zacząć szybciej niż Ci się zdaje. Czas zacząć.