Transformująca mobilność

Wybierz mobilność. Uzyskuj wyniki.

Niech inteligencja trafi w ręce Twoich pracowników i przekształca aplikacje oraz procesy biznesowe. MicroStrategy 2019 dostarcza więcej sposobów szybkiego wprowadzania aplikacji mobilnych zwiększających produktywność organizacji, dla różnych działów i ról biznesowych, na dowolnym standardowym urządzeniu. To najlepszy – i najistotniejszy – czas, by przejść na rozwiązania mobilne.

Wprowadź własną, dostosowaną aplikację mobilną. 2 tygodnie. 3 nowe rozwiązania. To wszystko u nas.

3 silne strategie tworzenia aplikacji.

Przy prostszych narzędziach programowania, niewymagających kodu, więcej osób może być użytkownikami-programistami, szybko tworząc aplikacje mobilne zapewniające możliwości dyrektorom, zespołom sprzedaży terenowej, pracownikom sklepu, fabryki i nie tylko.

Dossier mobilne.

Szybko twórz interaktywne księgi analityczne, pięknie wyświetlane na smartfonach i tabletach. Niech inteligencja trafi do większej liczby osób i zapewnia wgląd prowadzący do działania.

Dowiedz się więcej o Dossier

Przeciągnij i upuść, by wprowadzić bez kodu.

Zapewniaj analitykom i programistom możliwości tworzenia dostosowanych, markowych aplikacji mobilizujących systemy, procesy oraz aplikacje. Dzięki narzędziom niewymagającym kodu oraz strukturze programowania „kliknij-konfiguruj” łatwe staje się szybkie tworzenie aplikacji, wymagające niższych kosztów. Spraw, by na podstawie danych można było podejmować działania, dzięki wprowadzeniu proaktywnych alertów, możliwości dokonywania odpisów oraz dostępowi offline.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach mobilnych

Dostosowane opracowanie.

SDK dla iOS i Android umożliwiają programistom wykorzystywanie treści MicroStrategy w aplikacjach biznesowych, z użyciem XCode lub JavaScript. Dzięki wprowadzaniu inteligencji do nowych oraz istniejących aplikacji Twoja organizacja może szybko opracowywać nowe doświadczenia, dodające wartość dla pracowników, klientów oraz partnerów.

Create custom app using MicroStrategy SDK.

Customize icon, splash screen, login, configuration and more.

Publish to public or internal app stores.

Wprowadź własną, dostosowaną aplikację mobilną.

2 tygodnie. 3 nowe rozwiązania. To wszystko u nas.