Published: October 02, 2020  •  693 Views

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

Wyświetlaj karty HyperIntelligence w każdym miejscu, bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.

W tym nagraniu pokażemy Ci rewelacyjną funkcję mobilnej aplikacji HyperIntelligence. Zaprezentujemy Ci, jak wyszukiwać karty, udostępniać obrazy kart, skanować kody QR w celu wyświetlania kart, używać kart w kalendarzu i wiele więcej.

Znaczniki czasowe:

[00:10] Wprowadzenie do zakładki Strona główna

[00:18] Wyszukiwanie kart HyperIntelligence

[00:46] Uzyskiwanie dostępu do linków z kart i udostępnianie poszczególnych kart

[01:12] Skanowanie kodów QR w celu wyświetlania konkretnych kart

[01:42] Eksploracja kart poprzez zakładkę Kalendarz

[01:53] Włączanie Kalendarza dla kart

[02:06] Korzystanie z funkcji Kalendarza

[02:33] Zarządzanie kartami dla urządzeń mobilnych

[03:09] Wyświetlanie powiadomień mobilnych HyperIntelligence

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

4/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

693 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

549 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1027 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

446 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

853 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

522 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

531 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

551 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

628 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13341 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2622 views  | October 02, 2020