252  Views  |  November 13, 2020

Dostosowywanie i zastępowanie przykładowych danych z Salesforce

Wykorzystaj nasz case wykorzystania przykładowych danych z Salesforce, aby się dowiedzieć jak działa HyperIntelligence i jak szybko sprawić, aby Twoje karty zaczęły natychmiast działać! W tym nagraniu pokażemy Ci jak możesz dostosowywać próbne zestawy danych i karty HyperIntelligence przy pomocy danych z własnych aplikacji i stron internetowych.

Znaczniki czasowe:

[00:13] Prezentacja HyperIntelligence w Salesforce

[01:01] Uzyskiwanie dostępu do przykładowej karty konta Salesforce

[01:22] Uzyskiwanie i edycja przykładowego zestawu danych konta Salesforce

[02:30] Korzystanie z atrybutów z wieloma formami

[02:50] Zapisywanie i certyfikowanie zestawów danych

[03:26] Zastępowanie zestawu danych

[03:45] Włączanie nowej karty

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

20 / 20 videos | 1H 13M 37S total runtime

2. Tworzenie pierwszej karty

1220 views  |  October 02, 2020

7. Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

159 views  |  November 05, 2020

8. Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

173 views  |  November 05, 2020

10. Stosowanie progów w nagłówkach kart

124 views  |  November 09, 2020

17. Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

128 views  |  November 05, 2020

19. Przedstawiamy usługę Hyper.Now

206 views  |  November 05, 2020