Published: February 10, 2020  •  5480 Views

Sonic Automotive zwiększa sprzedaż dzięki HyperIntellience

W jaki sposób wiodący amerykański sprzedawca detaliczny w branży motoryzacyjnej podejmuje złożone decyzje zakupowe w ciągu kilku sekund? Firma Sonic bardzo wcześnie zaadoptowała HyperIntelligence—przełomową technologię dostępną na platformie MicroStrategy, dzięki której użytkownicy stają się hiperinteligentni oraz hiperproduktywni. Dowiedz się jak zastosowane przez nią rozwiązanie zwiększyło jej skuteczność biznesową i podniosło wydajność pracowników.

HyperIntelligence

4/6 videos | 44M 31S total runtime