Published: October 02, 2020  •  419 Views

Udostępnianie obrazów kart z aplikacji sieciowej i mobilnej

Udostępniaj obrazy swoich kart HyperIntelligence dostawcom, współpracownikom lub klientom.

W tym nagraniu wideo pokażemy Ci jak możesz z łatwością skopiować obraz karty HyperIntelligence do schowka. Stamtąd możesz go wklejać do prezentacji, wiadomości e-mail lub innych mediów w celu skutecznego udostępniania swoich informacji i udzielania odpowiedzi.

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

6/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

948 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

438 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

819 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

510 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

522 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

529 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

623 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13336 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2554 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

671 views  | October 02, 2020