Published: November 09, 2020  •  500 Views

Zastępowanie zestawów danych bez naruszania projektu karty

Dowiedz się, jak zastępować zestawy danych, które są już podłączone do karty HyperIntelligence, nie naruszając jej projektu. 

W tym nagraniu nasi eksperci wyjaśniają, jak wybrać nowy zestaw danych, jak mapować atrybuty i metryki, jak utrzymać wcześniej zdefiniowane metryki pochodne i jak wyświetlać zaktualizowane dane na kartach HyperIntelligence.

Znaczniki czasowe:

[00:05] Wprowadzenie do zamiany zestawu danych

[01:05] Zamiana istniejącego zestawu danych 

[01:18] Mapowanie obiektów w Twoich zestawach danych

[02:19] Utrzymanie metryk pochodnych

[02:51] Dodawanie nowych atrybutów i metryk

[03:05] Twoja ulepszona karta w akcji

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

13/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

585 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

620 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

634 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13367 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2917 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

754 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

587 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1232 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

483 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

942 views  | October 05, 2020