105  Views  |  November 09, 2020

Zastępowanie zestawów danych bez naruszania projektu karty

Dowiedz się, jak zastępować zestawy danych, które są już podłączone do karty HyperIntelligence, nie naruszając jej projektu. 

W tym nagraniu nasi eksperci wyjaśniają, jak wybrać nowy zestaw danych, jak mapować atrybuty i metryki, jak utrzymać wcześniej zdefiniowane metryki pochodne i jak wyświetlać zaktualizowane dane na kartach HyperIntelligence.

Znaczniki czasowe:

[00:05] Wprowadzenie do zamiany zestawu danych

[01:05] Zamiana istniejącego zestawu danych 

[01:18] Mapowanie obiektów w Twoich zestawach danych

[02:19] Utrzymanie metryk pochodnych

[02:51] Dodawanie nowych atrybutów i metryk

[03:05] Twoja ulepszona karta w akcji

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

13 / 20 videos | 1H 13M 37S total runtime

Now Playing:

17. Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

128 views  |  November 05, 2020

19. Przedstawiamy usługę Hyper.Now

206 views  |  November 05, 2020

1. Rozpoczęcie pracy z Hyper.Now

6521 views  |  October 02, 2020

2. Tworzenie pierwszej karty

1220 views  |  October 02, 2020

7. Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

159 views  |  November 05, 2020

8. Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

173 views  |  November 05, 2020

10. Stosowanie progów w nagłówkach kart

124 views  |  November 09, 2020