Published: May 27, 2020  •  1211 Views

Publikowanie kart HyperIntelligence w Twojej organizacji

Stworzyłeś kartę. I co dalej? Posłuchaj wyjaśnień wiceprezesa działu marketingu, Saurabha Abhyankara, na temat drogi, jaką przechodzi karta od edytora w Workstation do aplikacji i urządzeń użytkownika końcowego. Dowiedz się, jak wykorzystać zabezpieczenia klasy korporacyjnej i proces certyfikacji, aby szybko publikować karty HyperIntelligence w całej organizacji. Obejrzyj ten klip wideo, aby dowiedzieć się o:

  • Certyfikowaniu kart do użytku powszechnego
  • Stosowaniu kontroli dostępu dla konkretnych użytkowników i grup użytkowników
  • Konfigurowania białych list witryn dla poszczególnych kart

Znaczniki czasowe:
[0:58] Dodawanie użytkowników i grup użytkowników
[1:15] Dodawanie nazwy i opisu
[1:28] Procesy dotyczące certyfikacji karty
[2:17] Definiowanie dostępu bezpieczeństwa
[3:10] Kontrola uprawnień użytkownika
[3:50] Tworzenie białych list dla kart
[4:57] Dostęp do karty w przeglądarce internetowej

HyperIntelligence

6/6 videos | 44M 31S total runtime