170  Views  |  October 06, 2020

Ochrona danych dzięki najlepszym w swojej klasie zabezpieczeniom

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniom klasy korporacyjnej, stworzonym by chronić Twoje dane.

W tym nagraniu podzielimy się z Tobą całościowym spojrzeniem na najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia usługi HyperIntelligence, opracowane na podstawie wiodącej platformy analitycznej.

Znaczniki czasowe:

[00:26] Zastosowanie podejścia „Najważniejsze jest bezpieczeństwo” do platformy korporacyjnej Hyper.Now

[00:48] Wbudowanie zabezpieczeń w SDLC począwszy od fazy projektowania

[01:11] Używanie najlepszych technik szyfrowania do ochrony magazynowanych i przesyłanych danych

[01:32] Wykorzystywanie wspomaganych protokołów uwierzytelniania do dalszego zarządzania dostępem do Twoich danych

[01:44] Stosowanie najlepszych praktyk do skanowania i ochrony Twojego hostowanego środowiska przed lukami w zabezpieczeniach

[01:56] Stosowanie standardów bezpieczeństwa międzynarodowego i prywatności danych

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

18 / 20 videos | 1H 13M 37S total runtime

1. Rozpoczęcie pracy z Hyper.Now

6521 views  |  October 02, 2020

2. Tworzenie pierwszej karty

1220 views  |  October 02, 2020

7. Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

159 views  |  November 05, 2020

8. Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

173 views  |  November 05, 2020

10. Stosowanie progów w nagłówkach kart

124 views  |  November 09, 2020

17. Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

128 views  |  November 05, 2020