Published: October 06, 2020  •  381 Views

Ochrona danych dzięki najlepszym w swojej klasie zabezpieczeniom

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniom klasy korporacyjnej, stworzonym by chronić Twoje dane.

W tym nagraniu podzielimy się z Tobą całościowym spojrzeniem na najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia usługi HyperIntelligence, opracowane na podstawie wiodącej platformy analitycznej.

Znaczniki czasowe:

[00:26] Zastosowanie podejścia „Najważniejsze jest bezpieczeństwo” do platformy korporacyjnej Hyper.Now

[00:48] Wbudowanie zabezpieczeń w SDLC począwszy od fazy projektowania

[01:11] Używanie najlepszych technik szyfrowania do ochrony magazynowanych i przesyłanych danych

[01:32] Wykorzystywanie wspomaganych protokołów uwierzytelniania do dalszego zarządzania dostępem do Twoich danych

[01:44] Stosowanie najlepszych praktyk do skanowania i ochrony Twojego hostowanego środowiska przed lukami w zabezpieczeniach

[01:56] Stosowanie standardów bezpieczeństwa międzynarodowego i prywatności danych

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

18/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13341 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2622 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

693 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

549 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1027 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

446 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

853 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

522 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

531 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

551 views  | November 05, 2020