Published: October 02, 2020  •  525 Views

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

Zapraszaj nowych użytkowników do zapoznania się z HyperIntelligence.

W tym klipie wideo dowiesz się jak zaprosić swój zespół do korzystania z HyperIntelligence, bezpośrednio z aplikacji Workstation. Pokażemy Ci również jak upoważniać administratorów i analityków do samodzielnego tworzenia i udostępniania kart HyperIntelligence.

Znaczniki czasowe:

[00:53] Zapraszanie użytkowników do środowiska Workstation

[01:10] Wybór zapraszanych użytkowników i przydzielanie im ról zabezpieczeń

[01:35] Wykorzystywanie powitalnej wiadomości e-mail dla środowiska

[01:48] Uzyskiwanie dostępu do wstępnie skonfigurowanych środowisk za pomocą uwierzytelniania typu OIDC

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

14/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

525 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

609 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

633 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13364 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2860 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

744 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

580 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1190 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

474 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

927 views  | October 05, 2020