Published: November 05, 2020  •  628 Views

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

Poznaj Hyper.Now – ofertę Microstrategy „all-inclusive” SaaS, dla HyperIntelligence.

W tym nagraniu pokażemy Ci, w jaki sposób usługa Hyper.Now oferuje bezproblemowe, intuicyjne rozwiązanie z możliwością współpracy dostarczające HyperIntelligence wszystkim Twoim użytkownikom. Streścimy również informacje niezbędne do działania dla administratorów, które znajdziesz w przewodniku Hyper.Now

Znaczniki czasowe:

[00:24] Wprowadzenie do rozwiązania HyperIntelligence

[00:52] Podsumowanie oferty SaaS Hyper.Now

[01:23] Co znajdziesz w przewodniku Hyper.Now Service Guide

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

19/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

628 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13341 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2622 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

693 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

549 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1027 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

446 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

853 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

522 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

531 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

551 views  | November 05, 2020