206  Views  |  November 05, 2020

Przedstawiamy usługę Hyper.Now

Poznaj Hyper.Now – ofertę Microstrategy „all-inclusive” SaaS, dla HyperIntelligence.

W tym nagraniu pokażemy Ci, w jaki sposób usługa Hyper.Now oferuje bezproblemowe, intuicyjne rozwiązanie z możliwością współpracy dostarczające HyperIntelligence wszystkim Twoim użytkownikom. Streścimy również informacje niezbędne do działania dla administratorów, które znajdziesz w przewodniku Hyper.Now

Znaczniki czasowe:

[00:24] Wprowadzenie do rozwiązania HyperIntelligence

[00:52] Podsumowanie oferty SaaS Hyper.Now

[01:23] Co znajdziesz w przewodniku Hyper.Now Service Guide

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

19 / 20 videos | 1H 13M 37S total runtime

Now Playing:

19. Przedstawiamy usługę Hyper.Now

206 views  |  November 05, 2020

1. Rozpoczęcie pracy z Hyper.Now

6521 views  |  October 02, 2020

2. Tworzenie pierwszej karty

1220 views  |  October 02, 2020

7. Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

159 views  |  November 05, 2020

8. Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

173 views  |  November 05, 2020

10. Stosowanie progów w nagłówkach kart

124 views  |  November 09, 2020

17. Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

128 views  |  November 05, 2020