Published: June 12, 2019  •  376 Views

HyperIntelligence i Confluence

Dzięki MicroStrategy HyperIntelligence rozszerzysz funkcjonalność Confluence. Po uruchomieniu HyperIntelligence wystarczy, że w interfejsie Confluence umieścisz kursor nad wyróżnionym słowem, aby otrzymać odpowiedzi, których szukasz.

HyperIntelligence

0/6 videos | 44M 31S total runtime