159  Views  |  November 05, 2020

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

Poznaj najlepsze praktyki, jakie powinny stosować zespoły podczas projektowania kart.

Odkryj, jak używać edytora kart w Workstation w celu zestawiania i dopasowywania szablonów i widżetów, takich jak schematy kołowe, macierze i pola tekstowe. W tym nagraniu omówimy również jak przygotować dane w celu dodania obrazu w nagłówku karty, aby stała się bardziej atrakcyjna.

Znaczniki czasowe:

[00:40] Tworzenie tagów HTML dla obrazów na kartach

[01:45] Dodawanie nowych zestawów danych w Workstation

[02:00] Podgląd danych i zmiana typu danych

[02:14] Tworzenie atrybutu z wieloma formami do wyświetlania w nagłówku karty

[03:05] Dodawanie obrazu do nagłówka karty w Workstation

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

7 / 20 videos | 1H 13M 37S total runtime

Now Playing:

7. Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

159 views  |  November 05, 2020

10. Stosowanie progów w nagłówkach kart

124 views  |  November 09, 2020

17. Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

128 views  |  November 05, 2020

19. Przedstawiamy usługę Hyper.Now

206 views  |  November 05, 2020

1. Rozpoczęcie pracy z Hyper.Now

6521 views  |  October 02, 2020

2. Tworzenie pierwszej karty

1220 views  |  October 02, 2020