Published: November 05, 2020  •  587 Views

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

Poznaj najlepsze praktyki, jakie powinny stosować zespoły podczas projektowania kart.

Odkryj, jak używać edytora kart w Workstation w celu zestawiania i dopasowywania szablonów i widżetów, takich jak schematy kołowe, macierze i pola tekstowe. W tym nagraniu omówimy również jak przygotować dane w celu dodania obrazu w nagłówku karty, aby stała się bardziej atrakcyjna.

Znaczniki czasowe:

[00:40] Tworzenie tagów HTML dla obrazów na kartach

[01:45] Dodawanie nowych zestawów danych w Workstation

[02:00] Podgląd danych i zmiana typu danych

[02:14] Tworzenie atrybutu z wieloma formami do wyświetlania w nagłówku karty

[03:05] Dodawanie obrazu do nagłówka karty w Workstation

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

7/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

587 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

483 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

942 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

525 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

587 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

620 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

634 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13367 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2923 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

754 views  | October 02, 2020