Published: May 21, 2020  •  2322 Views

Projektowanie kart HyperIntelligence dla Twojego biznesu

Karty to rdzeń HyperIntelligence. Stanowią one predefiniowany zbiór atrybutów i metryk i przedstawiają zwięzłe podsumowanie danego tematu. Dowiedz się, w jaki sposób karty składają w całość krajobraz danych przedsiębiorstwa, zapewniając 360-stopniowy obraz najistotniejszych tematów dla Twojego biznesu. Obejrzyj ten klip wideo, aby dowiedzieć się jak karty:

  • Gromadzą dane na konkretny temat z różnych źródeł danych przedsiębiorstwa
  • Umożliwiają użytkownikom podejmowanie natychmiastowego działania i pozwalają na pracę z różnymi aplikacjami
  • Wykorzystują bezpieczeństwo i skalowalność platformy MicroStrategy

Znaczniki czasowe:
[0:33] Dlaczego karty?
[2:30] Wizytówki w nowej odsłonie
[4:34] Tworzenie kart tak unikatowych jak Twój biznes
[4:59] Anatomia karty
[6:42] Łączenie danych z całego przedsiębiorstwa
[7:48] Karty jako wspólny interfejs w pracy z różnymi aplikacjami
[8:36] Jak karty pozwalają w pełni wykorzystać funkcjonalność platformy MicroStrategy

HyperIntelligence

5/6 videos | 44M 31S total runtime