Published: November 05, 2020  •  551 Views

Wdrażanie dodatku do Outlooka w Twoim zespole

Dowiedz się jak wdrożyć HyperOffice w Twojej organizacji

W tym nagraniu dowiesz się jak Ty i Twój zespół możecie wykorzystać potencjał HyperIntelligence bezpośrednio w aplikacji Microsoft Outlook. Obejrzyj to nagranie, w którym pokażemy Ci, jak pobrać dodatek do Outlooka i włączyć go jako dodatek niestandardowy, aby wdrożyć HyperOffice w Twojej organizacji.

Znaczniki czasowe:

[00:09] Przedstawiamy dodatek HyperOffice do aplikacji Outlook

[00:38] Generowanie pliku manifestu dodatku

[01:05] Instalowanie dodatku dla aplikacji Outlook w wersji klasycznej

[01:24] Wdrażanie dodatku w Twoim zespole

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

17/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

551 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

628 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13341 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2622 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

693 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

549 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1027 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

446 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

853 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

522 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

531 views  | October 02, 2020