173  Views  |  November 05, 2020

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

Ulepsz swoje karty HyperIntelligence przy pomocy łączy kontekstowych, które przyspieszają pracę.

To nagranie wideo przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces, w którym dowiesz się, jak dodawać hiperłącza statyczne i dynamiczne do Twoich kart HyperIntelligence. Te łącza kontekstowe umożliwiają, dzięki jednemu kliknięciu, przechodzenie do konkretnych stron internetowych lub aplikacji, gdzie możesz przeprowadzić głębszą analizę i podjąć odpowiednie działanie.

Znaczniki czasowe:

[00:47] Podgląd danych i zmiana typu danych

[01:01] Dodawanie łączy kontekstowych do nagłówka karty

[01:24] Dodawanie ikon do Twoich łączy

[02:03] Używanie łączy kontekstowych

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

8 / 20 videos | 1H 13M 37S total runtime

Now Playing:

8. Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

173 views  |  November 05, 2020

10. Stosowanie progów w nagłówkach kart

124 views  |  November 09, 2020

17. Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

128 views  |  November 05, 2020

19. Przedstawiamy usługę Hyper.Now

206 views  |  November 05, 2020

1. Rozpoczęcie pracy z Hyper.Now

6521 views  |  October 02, 2020

2. Tworzenie pierwszej karty

1220 views  |  October 02, 2020

7. Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

159 views  |  November 05, 2020