Published: November 05, 2020  •  1027 Views

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

Ulepsz swoje karty HyperIntelligence przy pomocy łączy kontekstowych, które przyspieszają pracę.

To nagranie wideo przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces, w którym dowiesz się, jak dodawać hiperłącza statyczne i dynamiczne do Twoich kart HyperIntelligence. Te łącza kontekstowe umożliwiają, dzięki jednemu kliknięciu, przechodzenie do konkretnych stron internetowych lub aplikacji, gdzie możesz przeprowadzić głębszą analizę i podjąć odpowiednie działanie.

Znaczniki czasowe:

[00:47] Podgląd danych i zmiana typu danych

[01:01] Dodawanie łączy kontekstowych do nagłówka karty

[01:24] Dodawanie ikon do Twoich łączy

[02:03] Używanie łączy kontekstowych

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

8/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1027 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

446 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

853 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

522 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

531 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

551 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

628 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13341 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2622 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

693 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

549 views  | November 05, 2020