Published: October 05, 2020  •  927 Views

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

Odkryj, jak bezproblemowo wykorzystywać dane lokalne na swoich kartach HyperIntelligence.

W tym klipie wideo pokażemy Ci, jak połączyć się z lokalnymi zasobami danych i serwerami w celu zawarcia kluczowych danych na Twoich kartach. W ramach przykładu połączymy się z danymi firmowymi przechowywanymi na serwerze Microsoft SQL, przygotujemy je, uzgodnimy i zaimportujemy.

Znaczniki czasowe:

[00:11] Łączenie z lokalnymi zasobami danych

[00:55] Importowanie danych z serwera Microsoft SQL

[01:55] Przygotowanie danych do importu

[02:33] Zapisywanie zaimportowanych danych dla łatwego dostępu

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

12/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

927 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

525 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

575 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

609 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

633 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13364 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2860 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

744 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

580 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1190 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

474 views  | November 09, 2020