236  Views  |  October 05, 2020

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

Odkryj, jak bezproblemowo wykorzystywać dane lokalne na swoich kartach HyperIntelligence.

W tym klipie wideo pokażemy Ci, jak połączyć się z lokalnymi zasobami danych i serwerami w celu zawarcia kluczowych danych na Twoich kartach. W ramach przykładu połączymy się z danymi firmowymi przechowywanymi na serwerze Microsoft SQL, przygotujemy je, uzgodnimy i zaimportujemy.

Znaczniki czasowe:

[00:11] Łączenie z lokalnymi zasobami danych

[00:55] Importowanie danych z serwera Microsoft SQL

[01:55] Przygotowanie danych do importu

[02:33] Zapisywanie zaimportowanych danych dla łatwego dostępu

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

12 / 20 videos | 1H 13M 37S total runtime

Now Playing:

17. Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

128 views  |  November 05, 2020

19. Przedstawiamy usługę Hyper.Now

206 views  |  November 05, 2020

1. Rozpoczęcie pracy z Hyper.Now

6521 views  |  October 02, 2020

2. Tworzenie pierwszej karty

1220 views  |  October 02, 2020

7. Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

159 views  |  November 05, 2020

8. Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

173 views  |  November 05, 2020

10. Stosowanie progów w nagłówkach kart

124 views  |  November 09, 2020