111  Views  |  November 05, 2020

Podłączenie do systemu bezpieczeństwa korporacyjnego

Nagranie pokazuje szczegółowo, jak prawidłowo skonfigurować system bezpieczeństwa korporacyjnego dla Twojego środowiska HyperIntelligence.

Dowiesz się w nim również, jak skonfigurować dostawcę tożsamości (IDP), zaimportować konfigurację do MicroStrategy, mapować użytkowników do poświadczeń IDP i testować konfiguracje.

Znaczniki czasowe:

[00:10] Konfigurowanie systemu bezpieczeństwa korporacyjnego

[00:40] Wybieranie dostawcy tożsamości

[00:58] Przeprowadzanie konfiguracji dostawcy

[04:45] Przeprowadzanie konfiguracji MicroStrategy

[05:06] Mapowanie użytkowników do poświadczeń IDP

[06:00] Testowanie konfiguracji  

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

16 / 20 videos | 1H 13M 37S total runtime

Now Playing:

19. Przedstawiamy usługę Hyper.Now

206 views  |  November 05, 2020

1. Rozpoczęcie pracy z Hyper.Now

6521 views  |  October 02, 2020

2. Tworzenie pierwszej karty

1220 views  |  October 02, 2020

7. Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

159 views  |  November 05, 2020

8. Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

173 views  |  November 05, 2020

10. Stosowanie progów w nagłówkach kart

124 views  |  November 09, 2020