Published: November 05, 2020  •  355 Views

Podłączenie do systemu bezpieczeństwa korporacyjnego

Nagranie pokazuje szczegółowo, jak prawidłowo skonfigurować system bezpieczeństwa korporacyjnego dla Twojego środowiska HyperIntelligence.

Dowiesz się w nim również, jak skonfigurować dostawcę tożsamości (IDP), zaimportować konfigurację do MicroStrategy, mapować użytkowników do poświadczeń IDP i testować konfiguracje.

Znaczniki czasowe:

[00:10] Konfigurowanie systemu bezpieczeństwa korporacyjnego

[00:40] Wybieranie dostawcy tożsamości

[00:58] Przeprowadzanie konfiguracji dostawcy

[04:45] Przeprowadzanie konfiguracji MicroStrategy

[05:06] Mapowanie użytkowników do poświadczeń IDP

[06:00] Testowanie konfiguracji  

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

16/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

634 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13367 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2917 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

754 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

587 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1232 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

483 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

942 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

525 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

585 views  | October 02, 2020