Published: October 02, 2020  •  1367 Views

Podłączenie do zasobów danych przedsiębiorstwa

Poznaj różnorodność relacyjnych baz danych i zasobów opartych na chmurze, z których możesz płynnie integrować dane do swoich kart HyperIntelligence.

W tym kliepie wideo omówimy ponad 100 zasobów danych korporacyjnych, dostępnych standardowo z Hyper.Now. Zademonstrujemy również szybkie i łatwe kroki jak łączyć, przygotowywać, wykonywać, uzgadniać i importować dane firmowe, przechowywane w Google BigQuery.

Znaczniki czasowe: 

[00:26] Podłączanie do standardowych źródeł danych 

[00:53] Importowanie danych z Google BigQuery

[01:29] Przygotowywanie danych do importu 

[02:34] Zapisywanie zaimportowanych danych dla łatwego dostępu

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

11/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

525 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

585 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

620 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

634 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13367 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2917 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

754 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

587 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1232 views  | November 05, 2020

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

483 views  | November 09, 2020