545  Views  |  October 02, 2020

Podłączenie do zasobów danych przedsiębiorstwa

Poznaj różnorodność relacyjnych baz danych i zasobów opartych na chmurze, z których możesz płynnie integrować dane do swoich kart HyperIntelligence.

W tym kliepie wideo omówimy ponad 100 zasobów danych korporacyjnych, dostępnych standardowo z Hyper.Now. Zademonstrujemy również szybkie i łatwe kroki jak łączyć, przygotowywać, wykonywać, uzgadniać i importować dane firmowe, przechowywane w Google BigQuery.

Znaczniki czasowe: 

[00:26] Podłączanie do standardowych źródeł danych 

[00:53] Importowanie danych z Google BigQuery

[01:29] Przygotowywanie danych do importu 

[02:34] Zapisywanie zaimportowanych danych dla łatwego dostępu

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

11 / 20 videos | 1H 13M 37S total runtime

Now Playing:

17. Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

128 views  |  November 05, 2020

19. Przedstawiamy usługę Hyper.Now

206 views  |  November 05, 2020

1. Rozpoczęcie pracy z Hyper.Now

6521 views  |  October 02, 2020

2. Tworzenie pierwszej karty

1220 views  |  October 02, 2020

7. Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

159 views  |  November 05, 2020

8. Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

173 views  |  November 05, 2020

10. Stosowanie progów w nagłówkach kart

124 views  |  November 09, 2020