Published: October 02, 2020  •  965 Views

Wykorzystywanie zaawansowanych możliwości kart

Poznaj 6 szybkich i łatwych wskazówek, które zwiększą efektywność Twoich kart.

W tym nagraniu wideo nasi eksperci opowiedzą, jak korzystać z bardziej szczegółwych informacji – na przykładzie analizy i zarządzania danymi sprzedaży.

Znaczniki czasowe:

[00:05] Jak ulepszyć karty

[00:52] Tworzenie metryk pochodnych

[01:42] Zastępowanie zbiorów danych bez naruszania projektu

[02:32] Dopasowywanie według wzorców dla dużych zbiorów danych

[04:26] Definiowanie progów dla nagłówków

[05:27] Zarządzanie dostępem i uprawnieniami

[06:25] Określanie witryn, w których pojawiają się karty

[07:38] Twoja zaawansowana karta w akcji

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

9/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

927 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

525 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

575 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

609 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

633 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13364 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2860 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

744 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

580 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

1190 views  | November 05, 2020