Published: November 09, 2020  •  444 Views

Stosowanie progów w nagłówkach kart

Uzyskuj natychmiastowe informacje, dzięki zastosowaniu progów w nagłówkach swoich kart HyperIntelligence.

W tym nagraniu nasi eksperci wyjaśnią szczegółowo, jak konfigurować progi w edytorze kart HyperIntelligence. Wykorzystaj tę funkcję, aby zwiększyć możliwości aplikacji używanych na co dzień i zapewnij swoim użytkownikom informacje – w oparciu o kolory wyróżnienia tekstu.

Znaczniki czasowe:

[00:05] Wprowadzenie do progów

[01:04] Wybór metryk dla progów

[01:46] Definiowanie progów metryk

[03:11] Wyświetlanie progów w aplikacjach biznesowych

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

10/20 videos | 1H 13M 37S total runtime

03:35

Stosowanie progów w nagłówkach kart

444 views  | November 09, 2020

02:54

Podłączanie do lokalnych źródeł danych

838 views  | October 05, 2020

02:20

Zapraszanie zespołu do korzystania z kart

515 views  | October 02, 2020

01:03

Publikowanie kart dla użytkowników i grup

524 views  | October 02, 2020

02:13

Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

538 views  | November 05, 2020

03:16

Przedstawiamy usługę HyperIntelligence

625 views  | November 05, 2020

04:00

Rozpoczęcie pracy z HyperIntelligence

13339 views  | October 02, 2020

10:04

Tworzenie pierwszej karty

2599 views  | October 02, 2020

03:48

Wyświetlanie kart na urządzeniu mobilnym

681 views  | October 02, 2020

03:42

Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

545 views  | November 05, 2020

02:15

Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

994 views  | November 05, 2020