124  Views  |  November 09, 2020

Stosowanie progów w nagłówkach kart

Uzyskuj natychmiastowe informacje, dzięki zastosowaniu progów w nagłówkach swoich kart HyperIntelligence.

W tym nagraniu nasi eksperci wyjaśnią szczegółowo, jak konfigurować progi w edytorze kart HyperIntelligence. Wykorzystaj tę funkcję, aby zwiększyć możliwości aplikacji używanych na co dzień i zapewnij swoim użytkownikom informacje – w oparciu o kolory wyróżnienia tekstu.

Znaczniki czasowe:

[00:05] Wprowadzenie do progów

[01:04] Wybór metryk dla progów

[01:46] Definiowanie progów metryk

[03:11] Wyświetlanie progów w aplikacjach biznesowych

Pierwsze kroki z HyperIntelligence

10 / 20 videos | 1H 13M 37S total runtime

Now Playing:

10. Stosowanie progów w nagłówkach kart

124 views  |  November 09, 2020

17. Wdrażanie HyperOffice w Twoim zespole

128 views  |  November 05, 2020

19. Przedstawiamy usługę Hyper.Now

206 views  |  November 05, 2020

1. Rozpoczęcie pracy z Hyper.Now

6521 views  |  October 02, 2020

2. Tworzenie pierwszej karty

1220 views  |  October 02, 2020

7. Ulepszanie kart przy pomocy obrazów

159 views  |  November 05, 2020

8. Tworzenie łączy kontekstowych dla kart

173 views  |  November 05, 2020