Published: May 21, 2020  •  5731 Views

Salesforce, Workday i inne aplikacje stają się hiperinteligentne

HyperIntelligence to zupełnie nowe podejście w kwestii analityki, które zapewnia ludziom natychmiastowy dostęp do informacji w narzędziach i aplikacjach używanych na co dzień w pracy. Dowiedz się, jak HyperIntelligence udostępnia rozwiązania analityczne niespotykanej dotąd liczbie użytkowników i zmienia sposób podejmowania decyzji biznesowych. Nieważne, czy przeglądasz strony internetowe, sprawdzasz pocztę w programie Outlook, czy też spieszysz się na spotkanie, mając przy sobie tylko urządzenie mobilne, HyperIntelligence opracowano tak, aby zapewnić Ci kontekstowe informacje i niezbędne odpowiedzi. Obejrzyj ten klip wideo i dowiedz się więcej o:

  • Wizji, która nas motywuje: Intelligence Everywhere
  • Tym, co odróżnia HyperIntelligence od innych produktów BI
  • Tym, jak użytkownicy i aplikacje stają się bardziej inteligentni dzięki HyperIntelligence
  • Tym, co staje się możliwe, gdy użytkownicy uzyskują bezpośredni dostęp do istotnych informacji

Znaczniki czasowe:
[0:10] Wizja Intelligence Everywhere
[2:56] Wprowadzenie do HyperIntelligence
[3:41] Jak każda aplikacja biznesowa może stać się bardziej inteligenta
[5:32] HyperIntelligence w aplikacjach webowych
[8:22] HyperIntelligence w poczcie e-mail
[10:21] HyperIntelligence w innych narzędziach BI
[13:17] HyperIntelligence na urządzeniach mobilnych

Prowadzenie: 
Saurabh Abhyankar  
EVP, Marketing w MicroStrategy

Powiązane zasoby:
HyperIntelligence

HyperIntelligence

2/6 videos | 44M 31S total runtime