Podejmuj szybkie, racjonalne decyzje dzięki przeniesieniu kluczowych informacji bezpośrednio do dowolnych aplikacji.

Praca z konwencjonalnymi narzędziami jest zbyt czasochłonna i wymaga zbyt wielu kliknięć, żeby odpowiedzieć na proste pytania. Dzięki HyperIntelligence Twoi pracownicy znajdą informacje, sugestie i będą mogli działać bezpośrednio w codziennie używanych aplikacjach. 

Strategia Bitcoin

Zyski z walut, indeksów, metali, akcji i obligacji skorygowane o ryzyko w porównaniu z BTC.

Na stronach internetowych

Wprowadź informacje o dowolnych produktach, osobach itp. we wszystkich stronach internetowych przeglądanych przez Twoje zespoły.

W Salesforce

Wprowadź nowe dane i informacje do aplikacji Salesforce bez potrzeby jej dostosowywania.

W Workday

Wprowadź informacje i metryki dotyczące pracowników do Workday.

W Microsoft Office

Wprowadź informacje z działu finansowego, sprzedaży i kadr do wszystkich narzędzi używanych przez Twoje zespoły.

Stwórz karty dla siebie i swojego zespołu w niecałe 30 minut.

Connect to 100s of data sources with a library of drivers and gateways.

Watch these tutorials to get an understanding of the methodology behind building the most effective Cards.

See the multiple places where a HyperIntelligence Card can add intelligence to the applications you use everyday.

Add security and controls, and track card use.