Podejmuj szybkie, racjonalne decyzje dzięki przeniesieniu kluczowych informacji bezpośrednio do dowolnych aplikacji.

Praca z konwencjonalnymi narzędziami jest zbyt czasochłonna i wymaga zbyt wielu kliknięć, żeby odpowiedzieć na proste pytania. Dzięki HyperIntelligence Twoi pracownicy znajdą informacje, sugestie i będą mogli działać bezpośrednio w codziennie używanych aplikacjach.

Zobacz jak to działa

Strategia Bitcoin

Zyski z walut, indeksów, metali, akcji i obligacji skorygowane o ryzyko w porównaniu z BTC.

Na stronach internetowych

Wprowadź informacje o dowolnych produktach, osobach itp. we wszystkich stronach internetowych przeglądanych przez Twoje zespoły.

W Salesforce

Wprowadź nowe dane i informacje do aplikacji Salesforce bez potrzeby jej dostosowywania.

W Workday

Wprowadź informacje i metryki dotyczące pracowników do Workday.

W Microsoft Office

Wprowadź informacje z działu finansowego, sprzedaży i kadr do wszystkich narzędzi używanych przez Twoje zespoły.

Pierwsze kroki

Stwórz karty dla siebie i swojego zespołu w niecałe 30 minut.

Jak przygotować dane

Wykorzystaj setki źródeł danych dzięki bibliotece sterowników i bram.

Tworzenie kart

Obejrzyj samouczki i dowiedz się, jak tworzyć skuteczne karty.

Wyświetlanie kart

Zobacz, jak karta HyperIntelligence może rozszerzyć aplikacje, które stosujesz na co dzień, o nowe zastosowania analityczne.

Dla analityków i administratorów

Zapewnij bezpieczeństwo, kontrolę i śledź wykorzystanie kart.

Więcej filmów o HyperIntelligence