Make smarter and faster decisions by injecting insights into every application.

Conventional tools take too long and require too many clicks to answer simple questions. HyperIntelligence® embeds insights, suggestions, and actions directly into the applications employees use every day.

Strategia Bitcoin

Zyski z walut, indeksów, metali, akcji i obligacji skorygowane o ryzyko w porównaniu z BTC.

Na stronach internetowych

Wprowadź informacje o dowolnych produktach, osobach itp. we wszystkich stronach internetowych przeglądanych przez Twoje zespoły.

W Salesforce

Wprowadź nowe dane i informacje do aplikacji Salesforce bez potrzeby jej dostosowywania.

W Workday

Wprowadź informacje i metryki dotyczące pracowników do Workday.

W Microsoft Office

Wprowadź informacje z działu finansowego, sprzedaży i kadr do wszystkich narzędzi używanych przez Twoje zespoły.

Build cards for you and your team in less than 30 minutes.

Connect to 100s of data sources with a library of drivers and gateways.

Watch these tutorials to get an understanding of the methodology behind building the most effective Cards.

See the multiple places where a HyperIntelligence Card can add intelligence to the applications you use everyday.

Add security and controls, and track card use.