Zestawienie produktów

Pakiety produktów

Pakiet użytkownika-konsumenta

Pakiet produktów (składający się z aplikacji Reporter, Reporter (serwer) i Dystrybucja) zaprojektowany z myślą o specyficznych potrzebach konsumentów danych: użytkowników, którzy chcą tylko przeglądać Dossier, raporty i dokumenty MicroStrategy oraz wchodzić z nimi w interakcje. Oprócz konsumpcji danych ci użytkownicy mogą również dzielić się spersonalizowanymi treściami z innymi użytkownikami.

Pakiet dla użytkowników zaawansowanych

Pakiet produktów (w tym Web, Intelligence, Analytics i Distribution) zaprojektowany z myślą o spełnieniu specyficznych potrzeb użytkowników zaawansowanych, którzy tworzą, projektują, analizują, udostępniają i zapisują Dossier, raporty i dokumenty MicroStrategy. Oprócz tworzenia, edytowania i konsumowania treści, użytkownicy mogą również udostępniać spersonalizowane treści za pośrednictwem poczty elektronicznej, folderów lub drukarek.

Poznaj nasze produkty

Produkty i usługi MicroStrategy opisane powyżej lub w innych materiałach promocyjnych są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią gwarancji ani rękojmi w odniesieniu do jakichkolwiek cech naszych produktów lub usług. Oficjalny opis produktów i usług MicroStrategy klienci znajdą w swoich umowach z MicroStrategy, dokumentacji produktów MicroStrategy i odpowiednich zasadach MicroStrategy. MicroStrategy zastrzega sobie prawo do zmiany swojej oferty według własnego uznania.

Produkty MicroStrategy mogą być używane do łączenia się z wieloma źródłami danych innych firm; klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za udzielenie licencji na korzystanie ze wszystkich takich źródeł danych innych firm, do których mają dostęp nasze produkty. Produkty MicroStrategy mogą także zawierać oddzielne dodatki, rozszerzenia lub wtyczki, które umożliwiają interakcję z witrynami i aplikacjami innych firm; firma MicroStrategy nie jest stowarzyszona z tymi witrynami i aplikacjami innych firm.