Published: September 22, 2020  •  147 Views

Instruktor ds. edukacji

Kluczowe role w MicroStrategy

0/7 videos | 9M 57S total runtime

01:43

Inżynier oprogramowania

400 views  | May 18, 2020

01:14

Inżynier systemów w chmurze

551 views  | September 21, 2020

01:32

Konsultant

847 views  | September 21, 2020

01:38

Kierownik ds. klientów

297 views  | October 26, 2020

01:15

Inżynier ds. jakości

127 views  | October 26, 2020

01:33

Inżynier ds. sprzedaży

188 views  | October 26, 2020