Nasz sukces budują talent i energia inteligentnych i zaangażowanych ludzi.

Łączymy pracowników ze zwinnymi projektami i technologiami, które stanowią prawdziwe wyzwanie dla ich talentów. Zapraszamy do podjęcia wyzwania i rozpoczęcia kariery zawodowej z nami.

Kluczowe role

Kultura organizacyjna

Wszystkie otwarte rekrutacje

Title Department Location
Software Engineer, Senior Department: Technology Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Technology
Account Executive Department: Sales Location:  France Apply now
 • France
 • Sales
Account Executive Department: Sales Location:  Tokyo, Japan Apply now
 • Japan
 • Tokyo
 • Sales
Cloud Systems Engineer Department: Cloud Location:  India Apply now
 • India
 • Cloud
Director, Professional Services Department: Consulting Location:  New South Wales, Australia Apply now
 • Australia
 • New South Wales
 • Consulting
Account Executive Department: Sales Location:  Seoul, Apply now
 • Seoul
 • Sales
Senior Account Executive Department: Sales Location:  New York, United States Apply now
 • United States
 • New York
 • Sales
Account Executive Department: Sales Location:  Italy Apply now
 • Italy
 • Sales
Consultant Department: Consulting Location:  India Apply now
 • India
 • Consulting
Cloud Systems Engineer Department: Cloud Location:  India Apply now
 • India
 • Cloud
Software Engineer - Java Department: Technology Location:  Zhejiang, China Apply now
 • China
 • Zhejiang
 • Technology
Cloud Support Engineer Department: Cloud Location:  India Apply now
 • India
 • Cloud
Account Executive Department: Sales Location:  Netherlands Apply now
 • Netherlands
 • Sales
SaaS Developer Department: Information Systems Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Information Systems
Software Engineer Department: Technology Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Technology
Senior Sales Engineer Department: Sales Location:  Netherlands Apply now
 • Netherlands
 • Sales
Senior Consultant Department: Consulting Location:  Australia Apply now
 • Australia
 • Consulting
Sales Associate Department: Sales Location:  Virginia, United States Apply now
 • United States
 • Virginia
 • Sales
Senior Consultant Department: Consulting Location:  Virginia, United States Apply now
 • United States
 • Virginia
 • Consulting
Senior Consultant (m/f/d) Department: Consulting Location:  Germany Apply now
 • Germany
 • Consulting
Salesforce Developer Department: Information Systems Location:  India Apply now
 • India
 • Information Systems
Associate Consultant Intern Department: Consulting Location:  Singapore Apply now
 • Singapore
 • Consulting
Support Engineer Department: Support Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Support
Senior Consultant Department: Consulting Location:  France Apply now
 • France
 • Consulting
Support Engineer Department: Support Location:  Argentina Apply now
 • Argentina
 • Support
Associate Sales Engineer Department: Sales Location:  Illinois, United States Apply now
 • United States
 • Illinois
 • Sales
IT support Engineer Department: Information Systems Location:  India Apply now
 • India
 • Information Systems
Software Engineer - C++ Department: Technology Location:  Zhejiang, China Apply now
 • China
 • Zhejiang
 • Technology
Senior Account Executive Department: Sales Location:  Austria Apply now
 • Austria
 • Sales
Software Engineer - Android Department: Technology Location:  Zhejiang, China Apply now
 • China
 • Zhejiang
 • Technology
Account Executive Department: Sales Location:  Sweden Apply now
 • Sweden
 • Sales
Consultant Department: Consulting Location:  Seoul, Apply now
 • Seoul
 • Consulting
Business Development Representative Department: Sales Location:  France Apply now
 • France
 • Sales
Quality Engineer Department: Technology Location:  Zhejiang, China Apply now
 • China
 • Zhejiang
 • Technology
Consultant Department: Consulting Location:  India Apply now
 • India
 • Consulting
Business Developer Representative Department: Sales Location:  SÃO PAULO, Brazil Apply now
 • Brazil
 • SÃO PAULO
 • Sales
Consultant- Platform Administrator Department: Consulting Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Consulting
Software Engineer - DevOps Department: Technology Location:  Zhejiang, China Apply now
 • China
 • Zhejiang
 • Technology
Business Development Representative Department: Sales Location:  France Apply now
 • France
 • Sales
Bitcoin Lightning Software Engineer Department: Technology Location:  Virginia, United States Apply now
 • United States
 • Virginia
 • Technology
Support Engineer Department: Support Location:  India Apply now
 • India
 • Support
Senior Business Development Representative Department: Sales Location:  France Apply now
 • France
 • Sales
Senior Information Security Engineer Department: Information Systems Location:  India Apply now
 • India
 • Information Systems
Hardware Engineer Department: Information Systems Location:  Virginia, United States Apply now
 • United States
 • Virginia
 • Information Systems
Associate Consultant Department: Consulting Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Consulting
Associate Account Executive Department: Sales Location:  Netherlands Apply now
 • Netherlands
 • Sales
Support Engineer with German language Department: Support Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Support
Senior Consultant Department: Consulting Location:  India Apply now
 • India
 • Consulting
Account Executive Department: Sales Location:  Illinois, United States Apply now
 • United States
 • Illinois
 • Sales
Financial Analyst Department: Finance Location:  Virginia, United States Apply now
 • United States
 • Virginia
 • Finance
Account Executive Department: Sales Location:  Singapore Apply now
 • Singapore
 • Sales
Senior Consultant Department: Consulting Location:  India Apply now
 • India
 • Consulting
SaaS QA Automation Engineer Department: Information Systems Location:  India Apply now
 • India
 • Information Systems
Consultant Department: Consulting Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Consulting
Senior Sales Engineer Department: Sales Location:  France Apply now
 • France
 • Sales
Sales Director Department: Sales Location:  California, United States Apply now
 • United States
 • California
 • Sales
Software Engineer, Principal Department: Technology Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Technology
Account Executive Department: Sales Location:  California, United States Apply now
 • United States
 • California
 • Sales
Cloud Technical Account Manager Department: Cloud Location:  Tokyo, Japan Apply now
 • Japan
 • Tokyo
 • Cloud
Sales Director Department: Sales Location:  United States Apply now
 • United States
 • Sales
Product Owner, Senior Department: Technology Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Technology
Associate Account Executive Department: Sales Location:  New South Wales, Australia Apply now
 • Australia
 • New South Wales
 • Sales
Business Development Representative Department: Sales Location:  France Apply now
 • France
 • Sales
Financial Analyst Department: Finance Location:  Virginia, United States Apply now
 • United States
 • Virginia
 • Finance
Account Executive Department: Sales Location:  Italy Apply now
 • Italy
 • Sales
Digital Marketing Manager Department: Marketing Location:  Spain Apply now
 • Spain
 • Marketing
Consultant Department: Consulting Location:  SÃO PAULO, Brazil Apply now
 • Brazil
 • SÃO PAULO
 • Consulting
Technical Product Manager – SDK Department: Technology Location:  Virginia, United States Apply now
 • United States
 • Virginia
 • Technology
Associate Sales Engineer Department: Sales Location:  Virginia, United States Apply now
 • United States
 • Virginia
 • Sales
Consultant Department: Consulting Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Consulting
Software Engineer - Web Department: Technology Location:  Zhejiang, China Apply now
 • China
 • Zhejiang
 • Technology
Senior Human Resources Generalist Department: Human Resources Location:  Virginia, United States Apply now
 • United States
 • Virginia
 • Human Resources
Senior Analyst, Global Procurement & Real Estate Department: Finance Location:  Virginia, United States Apply now
 • United States
 • Virginia
 • Finance
Software Engineer - iOS Department: Technology Location:  Zhejiang, China Apply now
 • China
 • Zhejiang
 • Technology
SaaS Support Engineer Department: Information Systems Location:  Poland Apply now
 • Poland
 • Information Systems
Support Engineer Department: Support Location:  Zhejiang, China Apply now
 • China
 • Zhejiang
 • Support
Cloud Migration Specialist Department: Cloud Location:  India Apply now
 • India
 • Cloud
Associate Consultant Intern Department: Consulting Location:  Singapore Apply now
 • Singapore
 • Consulting
Senior Account Executive Department: Sales Location:  Illinois, United States Apply now
 • United States
 • Illinois
 • Sales
 • {pageNumber}/{pagesNumber}

Korzyści oferowane przez firmę

W MicroStrategy dbamy o atmosferę i środowisko pracy. Nasi pracownicy mogą korzystać z wielu dodatkowych benefitów:

 • Możliwość pracy zdalnej oraz dopłata do wyposażenia biura domowego  
 • Plan emerytalny
 • Dostęp do platformy LinkedIn Learning z darmowymi szkoleniami online
 • Nowoczesne środowisko pracy
 • Coroczne wydarzenia firmowe, w tym dni firmy, imprezy wakacyjne, pikniki i hackatony
 • Możliwość wzięcia udziału w wolontariacie w ramach inicjatywy MicroStrategy Gives  
 • Możliwość korzystania z  programu Multikafeteria
 • Dofinansowanie do fitness trackerów Fitbit i kwartalne wyzwania sportowe z nagrodami

MicroStrategy to pracodawca prowadzący akcje afirmatywne i zapewniający równe szanse. Wszyscy kandydaci otrzymają wynagrodzenie za zatrudnienie bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, status weterana, informacje genetyczne lub inne prawnie chronione podstawy. MicroStrategy zobowiązuje się do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu, równych szans i racjonalnych usprawnień w procesie zatrudniania, podczas pracy, w świadczonych usługach, programach i aktywnościach. Aby wnioskować o rozsądne zakwaterowanie lub jeśli wystąpią trudności z dostępem do informacji na naszej stronie internetowej, można się skontaktować z naszym zespołem ds. pozyskiwania talentów pod adresem application_accommodations@microstrategy.com

Prosimy pamiętać, że adres application_accommodations@microstrategy.com jest przeznaczony tylko dla osób, które chcą wnioskować o zakwaterowanie podczas procesu ubiegania się o pracę. Pod tym adresem e-mail nie da się sprawdzić stanu kandydatury do pracy w MicroStrategy.

Można wyświetlić plakat i dodatek EEO komisji Equal Employment Opportunity Commission, który zawiera podstawę prawną i uzupełnienie informacji.