Published: August 07, 2020  •  2004 Views

Zaufane dane w aplikacji PowerPoint z MicroStrategy

Inżynier sprzedaży, Michael Hoffman pokaże Ci, jak tworzyć tabele w aplikacji Microsoft Power Point przy pomocy zaufanych danych z MicroStrategy z możliwością ich odświeżania.

Znaczniki czasowe:

[0:15] – Analityka sfederowana
[1:33] – Podłączanie do danych z MicroStrategy
[1:47] – Wypełnianie wizualizacji w programie Excel
[2:10] – Przeglądanie danych pierwotnych pochodzących z MicroStrategy
[2:59] – Aktualizowanie danych w slajdach PowerPoint
[3:34] – Zarządzanie danymi z MicroStrategy w aplikacji PowerPoint
[4:22] – Czyszczenie danych ze slajdów dla bezpieczeństwa 
[5:18] – Dodawanie danych z MicroStrategy do nowych slajdów

Analityka sfederowana

4/8 videos | 31M 7S total runtime