Published: September 22, 2020  •  4809 Views

Zaufane dane dla aplikacji Excel, narzędzi BI i narzędzi Data Science

Sfederowana analityka firmy MicroStrategy oferuje klientom możliwość korzystania z dowolnych narzędzi dzięki możliwości dostępu do zaufanych danych przy pomocy grafu semantycznego MicroStrategy. Użytkownicy mogą wybrać MicroStrategy Dossier lub inne narzędzie BI, takie jak Qlik, Power BI, Tableau czy Excel, i korzystać z niego z pełnym zaufaniem, wiedząc że dane zarządzane przez graf semantyczny MicroStrategy są zaufane i zabezpieczone. Bogaty zestaw interfejsów API umożliwia klientom osadzanie obiektów i danych MicroStrategy w ich własnych spersonalizowanych aplikacjach oraz wykorzystywanie narzędzi do uczenia maszynowego w celu przesyłania zestawów rozszerzonych analiz i wyników z powrotem do MicroStrategy. Chief Product Officer Saurabh Abhyankar wyjaśnia cały proces w tym 6,5-minutowym nagraniu.

 

Znaczniki czasowe:
[00:02] Wprowadzenie
[00:24] Graf semantyczny MicroStrategy
[01:28] Konektory do ponad 200 źródeł danych
[01:52] Produkty Office
[02:42] Inne narzędzia BI
[04:02] Narzędzia do Data Science
[05:28] Spersonalizowane aplikacje z interfejsem API
[06:18] Podsumowanie

Analityka sfederowana

1/8 videos | 31M 7S total runtime